Kapitaliturgude töögrupp

Tugev ja toimiv kapitaliturg on Eesti majanduskasvu nurgakivi. Hästi toimiv kapitaliturg toetab ettevõtluse arengut, panustab uute töökohtade loomisesse ja inimeste sissetulekute kasvatamisesse ning aitab muutlikele majandusoludele paremini vastu pidada.

Eesti kapitaliturud kuuluvad väiksemate sekka Euroopa Liidus ja maailmas – kapitaliturud on vähe arenenud ja suur roll on kanda siin tegutsevatel pankadel. Oluline on kohaliku kapitaliturgude ökosüsteemi arendamine ja kasvatamine, et suurendada ettevõtete ja elanike kindlustunnet ning elujärge. 

FinanceEstonia eesmärk on avaliku ja erasektori koostöös töötada välja strateegiline vaade siinse kapitalituru terviklikuks arendamiseks. Panustame, et tagada paremaid rahastusvõimalusi ettevõtetele ja uusi investeerimisvõimalusi inimestele.

Töögrupi üritused

Töögrupi üritused

Töögrupi uudised

FinanceEstonia / 22.03.2024

FinanceEstonia kaardistas Eesti kapitalituru kitsaskohad ja lahendused

FinanceEstonia on pikalt seisnud selle eest, et kohaliku kapitalituru arendamiseks sünniks mõõdetav ja avalik pikaajaline strateegia. Selle loomise aluseks on peamiste kitsaskohtade kaardistus ning sektori nägemus võimalikest lahendustest. Strateegia väljatöötamine ja rakendamine eeldab koostööd riigi ja turuosaliste vahel.

FinanceEstonia / 16.01.2024

FinanceEstonia: MTA plaanitav juhend on tõsine oht Eesti kapitaliturule

Maksu- ja Tolliamet (MTA) valmistab ette ning plaanib lähiajal avaldada laenuvõimendusega omandamistehingute maksustamise (nn debt push-down) juhendi. FinanceEstonia, Eesti Era- ja Riskikapitali Assotsiatsioon (EstVCA) ning Eesti Pangaliit saatsid peaministrile ühispöördumise, viidates juhendist tulenevale ohule kapitaliturule, kapitali kättesaadavusele ning majanduse üldisele konkurentsivõimele.

Liikmed

26

Tule liikmeks

Tule liikmeks

Finantssektori katusorganisatsioonina esindame liikmete ühiseid huve ning töötame avaliku sektoriga tihedas koostöös, et suurendada Eesti majanduslikku julgeolekut.

FinanceEstonia liikmeteks on väga erinevad ettevõtted ja organisatsioonid. Meie liikmed on näiteks LHV Group, Redgate Capital, NASDAQ Tallinna börs, Veriff, Funderbeam, Salv, EY, KPMG, Bigbank, Estateguru, Tallinna Tehnikaülikool, mitmed Eestis tegutsevad advokaadibürood ja paljud teised.

FinanceEstonia liikmeks ootame kõiki ettevõtteid ja organisatsioone, kellel on huvi ja soov muuta Eesti finantssektorit konkurentsivõimelisemaks, rääkida kaasa valdkonna arengut puudutavates küsimustes ning luua uusi kontakte nii Eestis kui ka välismaal.

Täida liitumisavaldus ning võtame sinuga ühendust.

Täida liitumisavaldus

Täida liitumisavaldus ja võtame sinuga ühendust.