Loading...

FinanceEstonia / 21.06.2024

Vastutustundliku krediidi väljastamise manuaal peaks looma õigusselgust

FinanceEstonia esitas arvamuse Finantsinspektsiooni vastutustundliku krediidi väljastamise protsessi manuaalile. Esitatud arvamuses tuuakse välja, et sellisel kujul tekitab manuaal rohkem õiguslikke vaidlusi kui õigusselgust ning puudub selge arusaam selle rakendamise ulatusest.

FinanceEstonia / 21.06.2024

Ian Kalla: fintech töörühm omab kasvavat rahvusvahelist ambitsiooni

FinanceEstonia fintech töörühma juhi Ian Kalla sõnul tehakse tööd selle nimel, et välja saaks töötatud ja seejärel ka ellu viidud fintech strateegia. Laiemalt on töörühma eesmärk seista Eesti fintech ettevõtete rahvusvahelist kasvu võimaldava keskkonna eest. Selleks esindatakse kohaliku fintech kogukonna huve nii Eestis kui ka Euroopa Liidu tasandil.

FinanceEstonia / 21.06.2024

Valeria Kiisk: otsime lahendusi kapitaliturgude kitsaskohtadele

FinanceEstonia kapitaliturgude töörühma juhi Valeria Kiisa sõnul on positiivne, et ettevõtted kaasavad raha ja investorid investeerivad. Positiivne on ka investeerimiskonto süsteemi laiendus ning prospektivaba rahakaasamise künnise viimine kaheksa miljoni euroni. Laiemalt on töörühma eesmärk avaliku- ja erasektori koostöös töötada välja strateegiline vaade kohaliku kapitalituru arendamiseks. 

FinanceEstonia / 21.06.2024

Igor Fedotov: kindlustust ootab ees muutuste aeg

FinanceEstonia kindlustuse töörühma juhi Igor Fedotovi sõnul seisab valdkonnal ees muutuste aeg, mistõttu on oluline olla arengutega kaasas ning anda sisendit seadusandluse kujundamiseks ja uuendamiseks. Laiemalt on töörühma eesmärk edendada konkurentsi ja innovatsiooni soosivat kindlustuse turgu. 

FinanceEstonia / 21.06.2024

Martin Länts: initsiatiiv positiivse krediidiregistri loomiseks on suur

FinanceEstonia krediidiandjate ja -vahendajate töörühma juhi Martin Läntsi sõnul on pärast pikki aastaid tehtud selgitustööd jõutud lõpuks väga lähedale positiivse krediidiregistri loomisele. Laiemalt on töörühma eesmärk edendada konkurentsi ja innovatsiooni soosivat tarbijakrediidi turgu ning aidata kaasa vastutustundliku laenamise põhimõtete järgimisele.

FinanceEstonia / 21.06.2024

Mihkel Stamm: ühisrahastuse reguleerimine mängis jõujooned ümber

FinanceEstonia ühisrahastuse töögrupi juhi Mihkel Stammi sõnul said ühisrahastajad üle-Euroopaliselt reguleeritud ning töörühma edasine eesmärk on koostöö seadusandjaga hea ettevõtluskeskkonna loomiseks ja vastutustundliku investeerimiskultuuri edendamine.

FinanceEstonia / 21.06.2024

Reimo Hammerberg: rahatarga Ida-Viru võti peitub võrgustiku loomises

FinanceEstonia rahatarkuse initsiatiivgrupi juhi Reimo Hammerbergi sõnul on Ida-Viru rahatarkuse projekti eesmärk lihtne – et koolides toimuks süsteemne ja jätkusuutlik rahatarkuse õpe. Senise töö eesmärk on olnud valideerida, kas initsiatiivgrupi võetud lähenemine toob soovitud tulemuse.

FinanceEstonia / 21.06.2024

Joel Kukemelk: tööandjapensionist saagu jätk II samba suurematele maksetele

FinanceEstonia kogumispensioni töögrupi juhi Joel Kukemelki sõnul on keskmine pension Eestis 774 eurot. See tähendab, et ainuke võimalus pensionipõlves hakkama saamiseks on raha kogumine ja pensionisüsteemi arendamine. Laiemalt ongi töörühma eesmärk Eesti pensionisüsteemi jätkusuutlikkuse tagamine ning regulatsiooni kujundamine.

FinanceEstonia / 21.06.2024

Kaarel Ots: kestlikkusaruandluse taksonoomia ülereguleerivat mõju tuleb vältida

FinanceEstonia kestliku rahastuse töörühma juhi Kaarel Otsa sõnul mõjutab kestlikkusaruandluse taksonoomia finantssektorit tõsisemalt kui sisuliselt ükskõik milline muu regulatsioon. Selle mõju mõistmiseks ning selleks valmis olemiseks on loodud liikmete vahel vajalik diskussioon. Laiemalt on töörühma eesmärk just vastutustundliku ja jätkusuutliku finantseerimise edendamine ning ettevõtete teadlikkuse suurendamine. 

FinanceEstonia / 19.06.2024

FinanceEstonia osales Money 20/20 messil

FinanceEstonia esindatus Amsterdamis toimunud rahvusvahelisel fintech kogukonna suursündmusel Money 20/20 oli tänavu märkimisväärne. Liikmetest olid ühisstendil esindatud Bankish, Estateguru, Inbank, Kriptomat, Mifundo, Salv ja Wallester ning oma stendiga LHV ja Veriff. Eesti fintech kogukond paistis rahvusvahelisel areenil kindlasti väga positiivselt silma!

FinanceEstonia / 19.06.2024

Riigikogu võttis vastu krediidiinkassode ja -ostjate seaduse

Riigikogu võttis 12. juunil vastu krediidiinkassode ja -ostjate seaduse, mis reguleerib krediidilepingutega tegelevate inkassofirmade ja nendega seotud isikute tegevust ning võtab inkassofirmad Finantsinspektsiooni kontrolli alla.

Otsing ei leidnud ühtegi tulemust