Töögrupid

Tugeva majanduse aluseks on konkurentsivõimeline finantssektor, mis koos soosiva majandus- ja seadusandliku keskkonnaga toetab uusi julgeid ettevõtmisi. Oleme rohkem kui kümne aastaga kasvanud usaldusväärseks partneriks liikmetele, riigile ja kohalikule finantssektorile. Usume, et Eesti saab olla tänu tehnoloogilisele arengule ja finantsinnovatsioonile parim koht, kus asutada ja kasvatada oma äri ning seda siit ka eksportida.

Seisame avatud, innovaatilise ja konkurentsivõimelise finantssektori ning tugeva regionaalse kapitalituru eest. Panustame sellesse, et meie kiiresti kasvavatel ettevõtetel oleks rahvusvahelist kasvu soosiv tegevuskeskkond. Esindame ja kaitseme liikmete ühiseid huve. Aitame tõsta inimeste finantskirjaoskust ja toetame tulevikusäästude nutikat planeerimist. Tegutseme, et suurendada Eesti finantsilist ja majanduslikku julgeolekut.

FinanceEstonia on finantssektori katusorganisatsioonina rohkem kui kümne aastaga palju korda saatnud, aga veel rohkem on teha, sest avatud majandusruum ja ühiskond esitab uusi väljakutseid ja võimalusi meile kõigile. Töötame ühise võrgustikuna, et finantssektor oleks meie majanduse ja ettevõtete arenguvedur ja -toetaja.

Fintech töögrupp

Eesti ettevõtted on maailma tehnoloogiaringkondades tuntud ja hinnatud tegijad. Selleks, et Eesti oleks finantstehnoloogia kasvulava ka tulevikus, on vaja hoida rahvusvahelist kasvu soosivat tegevuskeskkonda. FinanceEstonia seisab aktiivselt Eesti riikliku fintech strateegia loomise ja kinnitamise eest, et Eesti oleks atraktiivne kasvulava nii kohalikele kui ka rahvusvahelistele ettevõtetele…

Kapitaliturgude töögrupp

Tugev ja toimiv kapitaliturg on Eesti majanduskasvu nurgakivi. Hästi toimiv kapitaliturg toetab ettevõtluse arengut, panustab uute töökohtade loomisesse ja inimeste sissetulekute kasvatamisesse ning aitab muutlikele majandusoludele paremini vastu pidada. Eesti kapitaliturud kuuluvad väiksemate sekka Euroopa Liidus ja maailmas – kapitaliturud on vähe arenenud ja suur roll…

Kestliku rahastuse töögrupp

Eesti finantssektori jätkusuutlikkus on sama tugev kui on meie ettevõtete sisemine suutlikkus mõista ettevõtluse ja majanduse tulevikusuundi. Kestlikust äritegevusest on saanud konkurentsieelis ning majanduse vereringe tagajana on siin võtmeroll kanda finantssektoril. Kestliku rahastuse töögrupi eesmärk on üldine teadlikkuse tõstmine ning info ja kogemuste jagamine. Samuti käib…

Kogumispensioni töögrupp

Teine pensionisammas on hoiuse kõrval kõige populaarsem investeerimistoode Eestis, millega on seotud ligi pool miljonit eestlast. Analüüsid näitavad, et praegune I ja II sammas tagavad pensionieas vaid hädavajaliku toimetuleku, parema rahalise heaolu jaoks tuleb inimesel ise või tööandja abiga juurde koguda.  Sellest lähtuvalt seisab FinanceEstonia aktiivselt…

Krediidiandjate ja -vahendajate töögrupp

Eesti vajab konkurentsi ja innovatsiooni soosivat tarbijakrediiditurgu. See aitab kaasa vastutustundlikule laenamisele, paremale mainele ning targematele krediidiotsustele.  Eesti krediidiasutustel on kohustus jälgida vastutustundliku laenamise põhimõtteid, kuid ettevõtete ligipääs vajalikule infole on piiratud. FinanceEstonia veab eest positiivse krediidiregistri loomise arutelu era- ja riigisektori vahel, et luua kohalikele…

Ühisrahastuse töögrupp

Ühisrahastus on olnud valdkonnana viimastel aastatel kiires ja pidevas muutuses. Töögrupp andis aktiivselt sisendit Euroopa Liidu ühisrahastuse regulatsiooni eelnõule ja määruse kohaldamisele Eestis. Enne valdkonda puudutava üleeuroopaline seaduse väljatöötamist koostati ühisrahastuse hea tava, et aidata kaasa eetilise ja jätkusuutliku investeerimiskultuuri loomisele ning tarbijate kaitsele.  Praegu saavad…

Tule liikmeks

Finantssektori katusorganisatsioonina esindame liikmete ühiseid huve ning töötame avaliku sektoriga tihedas koostöös, et suurendada Eesti majanduslikku julgeolekut.

FinanceEstonia liikmeteks on väga erinevad ettevõtted ja organisatsioonid. Meie liikmed on näiteks LHV Group, Redgate Capital, NASDAQ Tallinna börs, Veriff, Funderbeam, Salv, EY, KPMG, Bigbank, Estateguru, Tallinna Tehnikaülikool, mitmed Eestis tegutsevad advokaadibürood ja paljud teised.

FinanceEstonia liikmeks ootame kõiki ettevõtteid ja organisatsioone, kellel on huvi ja soov muuta Eesti finantssektorit konkurentsivõimelisemaks, rääkida kaasa valdkonna arengut puudutavates küsimustes ning luua uusi kontakte nii Eestis kui ka välismaal.

Täida liitumisavaldus ning võtame sinuga ühendust.

Täida liitumisavaldus

Täida liitumisavaldus ja võtame sinuga ühendust.