PwC Legal advokaadibüroo

Kodulehele

Advokaadibüroo PwC Legal on osa PwC globaalsest võrgustikust, mis ühendab enam kui 328 000 õigus-, maksu-, finants- ja muud nõustajat ning enam kui 4000 õigusnõustajat. PwC globaalne võrgustik hõlmab enam kui 152 riiki üle maailma, sealhulgas kõik Euroopa Liidu liikmesriigid. See pakub klientidele võimalust saada lisaks õigusteenusele vajadusel hõlpsasti professionaalseid maksu-, äri- ja juhtimisnõustamis- ning audiitorteenuseid riigipiiride üleselt. PwC Legali advokaadibüroos töötab kogenud vandeadvokaatidest, advokaatidest ja juristidest koosnev meeskond, kes on sotsiaalselt vastutustundlikud ja järgivad kõrgeimaid kutse- ja eetikastandardeid. Esindatud on enamus äritegevuses vajalikest õigusvaldkondadest, sealhulgas äriühinguõigus, tööõigus, finantstehingud ja -turud, M&A, restruktureerimine ja saneerimine, intellektuaalomand ja IT, kinnisvara ja ehitus, riigihanked, keskkonnaõigus, kohtuvaidlused jpm.

Tule liikmeks

Finantssektori katusorganisatsioonina esindame liikmete ühiseid huve ning töötame avaliku sektoriga tihedas koostöös, et suurendada Eesti majanduslikku julgeolekut.

FinanceEstonia liikmeteks on väga erinevad ettevõtted ja organisatsioonid. Meie liikmed on näiteks LHV Group, Redgate Capital, NASDAQ Tallinna börs, Veriff, Funderbeam, Salv, EY, KPMG, Bigbank, Estateguru, Tallinna Tehnikaülikool, mitmed Eestis tegutsevad advokaadibürood ja paljud teised.

FinanceEstonia liikmeks ootame kõiki ettevõtteid ja organisatsioone, kellel on huvi ja soov muuta Eesti finantssektorit konkurentsivõimelisemaks, rääkida kaasa valdkonna arengut puudutavates küsimustes ning luua uusi kontakte nii Eestis kui ka välismaal.

Täida liitumisavaldus ning võtame sinuga ühendust.

Täida liitumisavaldus

Täida liitumisavaldus ja võtame sinuga ühendust.