Valeria Kiisk: otsime lahendusi kapitaliturgude kitsaskohtadele

FinanceEstonia kapitaliturgude töörühma juhi Valeria Kiisa sõnul on positiivne, et ettevõtted kaasavad raha ja investorid investeerivad. Positiivne on ka investeerimiskonto süsteemi laiendus ning prospektivaba rahakaasamise künnise viimine kaheksa miljoni euroni. Laiemalt on töörühma eesmärk avaliku- ja erasektori koostöös töötada välja strateegiline vaade kohaliku kapitalituru arendamiseks. 

FinanceEstonia kapitaliturgude töörühma juhi Valeria Kiisa sõnul on positiivne, et ettevõtted kaasavad raha ja investorid investeerivad. Positiivne on ka investeerimiskonto süsteemi laiendus ning prospektivaba rahakaasamise künnise viimine kaheksa miljoni euroni. Laiemalt on töörühma eesmärk avaliku- ja erasektori koostöös töötada välja strateegiline vaade kohaliku kapitalituru arendamiseks. 

“Teeme tööd, et tagada paremaid rahastusvõimalusi ettevõtetele ja uusi investeerimisvõimalusi inimestele. Töös on kapitaliturgude hetkeseisu ja kitsaskohtade kaardistus, arutelu debt push-down ümber ning diskussioon mõõdikute üle, millega kapitaliturgude arengut mõõta,” ütles Kiisk.

Töörühmale on oluline kapitaliturgude strateegia väljatöötamine ja elluviimine. Samuti on pikalt seistud riigiettevõtete aktsiate ja võlakirjade aktiivsema avaliku pakkumise ja riigivõlakirjade noteerimise eest jaeinvestoritele. Oluliseks teemaks on ka krediidiandjate võlakirjade noteerimise lubamine kohalikul börsil, pensionisüsteemi lisavahendite kaasamine tööandjate ja töötajate poolt ning laiemalt Eesti inimeste finantskirjaoskuse parandamine.

Regulaarselt toimuvad töörühma liikmete kohtumised avaliku sektori esindajate ja koostööpartneritega ning antakse sisendit kapitaliturgude uutele initsiatiividele ja Eesti seadusandlusesse.