Loading...

FinanceEstonia / 21.06.2024

Vastutustundliku krediidi väljastamise manuaal peaks looma õigusselgust

FinanceEstonia esitas arvamuse Finantsinspektsiooni vastutustundliku krediidi väljastamise protsessi manuaalile. Esitatud arvamuses tuuakse välja, et sellisel kujul tekitab manuaal rohkem õiguslikke vaidlusi kui õigusselgust ning puudub selge arusaam selle rakendamise ulatusest.

FinanceEstonia / 21.06.2024

Martin Länts: initsiatiiv positiivse krediidiregistri loomiseks on suur

FinanceEstonia krediidiandjate ja -vahendajate töörühma juhi Martin Läntsi sõnul on pärast pikki aastaid tehtud selgitustööd jõutud lõpuks väga lähedale positiivse krediidiregistri loomisele. Laiemalt on töörühma eesmärk edendada konkurentsi ja innovatsiooni soosivat tarbijakrediidi turgu ning aidata kaasa vastutustundliku laenamise põhimõtete järgimisele.

FinanceEstonia / 19.06.2024

Riigikogu võttis vastu krediidiinkassode ja -ostjate seaduse

Riigikogu võttis 12. juunil vastu krediidiinkassode ja -ostjate seaduse, mis reguleerib krediidilepingutega tegelevate inkassofirmade ja nendega seotud isikute tegevust ning võtab inkassofirmad Finantsinspektsiooni kontrolli alla.

FinanceEstonia / 30.05.2024

FinanceEstonia soovib isikusamasuse tuvastamise nõuete muutmist

Riigikogu rahanduskomisjon võttis aprillis menetlusse krüptovaraturu seaduse eelnõu. Lisaks konkreetset eelnõud puudutavatele seisukohtadele esitas FinanceEstonia pöördumises ka ettepanekuid isikusamasuse tuvastamise nõuete muutmiseks. 

FinanceEstonia / 30.05.2024

Õiguskomisjon loobus laenuvõlgnevuste vähendamise täiendavate ettepanekute lisamisest krediidiinkassode seadusesse

Riigikogu õiguskomisjon otsis võimalusi laenuvõlgnevuste vähendamiseks, mida oleks võimalik viia ellu kiiremini kui positiivne krediidiregister. Kaalumisel olid eelkõige järgmised ettepanekud: alandada krediidi kulukuse määra ülempiiri, piirata öist laenamist, näha ette mitme kuu sissetuleku peaks krediidiandja tarbijale laenu andmisel aluseks võtma ning sätestada seaduses absoluutne lagi viivismäärale.

FinanceEstonia / 29.04.2024

Vastutustundlik krediiditurg on palju enamat kui pelgalt maksevõime hindamine

Krediidi kättesaadavus annab elanikkonnale rohkem võimalusi oma plaanide elluviimiseks. Samas ei tohi unustada, et krediidi pakkumine peab olema vastutustundlik. Väärkasutuse tagajärjed võivad omada kahju tarbijale, krediidiandjale, aga ka majanduslikule stabiilsusele. Ometi ei tähenda vastutustundlik krediiditurg üksnes kohustust järgida vastutustundliku laenamise põhimõtet, tõdes Finantsinspektsiooni finantsteenuste järelevalve osakonna jurist Teele Jürjer.

FinanceEstonia / 29.04.2024

Eksperdid: vajame tarbijakrediidi kohtuvaidluste menetluse head tava

Vastutustundliku krediidituru temaatikale keskendunud FinanceEstonia seminaril tõdeti, et tarbijakrediidi kohtuvaidluste praktika on muutunud. Koos sellega on tekkinud mitmeid müüte, näiteks seoses isikuandmete kaitsmisega. Lisaks nõustusid aruteluringis osalejad, et kallite kohtumenetluste asemel tuleks leida lahendusi, et võimalikult palju vaidlusi saaks lahendatud enne kohtusse jõudmist.

FinanceEstonia / 29.04.2024

Loodav seadus lisab täiendavaid nõudeid inkassofirmadele

Krediidiinkassode ja -ostjate seaduseelnõu põhineb Euroopa Liidu direktiivil ning tähendab, et peagi lähevad ka inkassofirmad riikliku järelevalve alla. Ehkki inkassod ei väljasta tarbijakrediiti, saavad nad kujundada ümber olemasolevaid lepinguid. Seega on nad üks osa krediiditurust ning on mõistlik, et neile kehtivad ühtsed standardid ja reeglid, usub Rahandusministeeriumi finantsteenuste poliitika osakonna juhataja asetäitja Thomas Auväärt.

FinanceEstonia / 28.04.2024

Krediidi kulukuse määra ülempiiri alandamise idee vajab mõjuanalüüsi

Krediidiinkassode ja -ostjate seaduse eelnõu menetlemise lõppfaasis on tekkinud idee alandada krediidi kulukuse määra (KKM) ülempiiri. FinanceEstonia hinnangul vajaks eelnõusse viimasel hetkel lisatud idee eelnevalt põhjalikku analüüsi ning mõjude ja riskide hindamist koos puudutatud huvirühmade kaasamisega.

Otsing ei leidnud ühtegi tulemust