FinanceEstonia soovib isikusamasuse tuvastamise nõuete muutmist

Riigikogu rahanduskomisjon võttis aprillis menetlusse krüptovaraturu seaduse eelnõu. Lisaks konkreetset eelnõud puudutavatele seisukohtadele esitas FinanceEstonia pöördumises ka ettepanekuid isikusamasuse tuvastamise nõuete muutmiseks. 

Riigikogu rahanduskomisjon võttis aprillis menetlusse krüptovaraturu seaduse eelnõu. Lisaks konkreetset eelnõud puudutavatele seisukohtadele esitas FinanceEstonia pöördumises ka ettepanekuid isikusamasuse tuvastamise nõuete muutmiseks. 

Krüptovaraturu seaduse eelnõuga muudetakse ka rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse sätteid. “Sellega seoses tegime ettepaneku muuta seadust osas, mis puudutab isikusamasuse tuvastamise nõudeid, millest finantseerimisasutused peavad lähtuma hoolsusmeetmete kohaldamisel,” ütles FinanceEstonia juhatuse esimees Kaido Saar. 

Tegemist on teemaga, mis puudutab finantssektori ettevõtjaid tervikuna ning on olnud oluliseks kitsaskohaks sektori konkurentsivõimele ja samuti otseselt mõjutanud klientidele finantsteenuste osutamisega seotud kulu Eestis. “Hetkel on isikusamasuse tuvastamise vahenditele sätestatud nõuded liiga piiravad ning oma tehniliselt olemuselt kitsad. Ühtlasi on need oluliselt piiravamad kui Euroopa Liidu õigusaktid seda nõuavad ning Eesti riskihinnangut arvestades oleks põhjendatud,” lisas Saar.

FinanceEstonia on seisukohal, et erinevad infotehnoloogilised ja innovaatilised vahendid võimaldavad täna tehniliselt väga täpselt hinnata isiku vastavust ning samuti võimaldavad samaaegselt kontrollida esitatud dokumentide kehtivust ja autentsust. Kasutusel on kõrgtehnoloogilised rakendused isiku biomeetriliste andmete analüüsiks ja kontrolliks, video- ja pildimaterjali, samuti muude andmete analüüsiks, isiku käitumise ja taustaliikumiste analüüsiks video vahendusel, mitme kinnituspunkti kasutamisel jne. Need võimalused täiendavad oluliselt kohustatud isikute võimalusi hoolsusmeetmete tõhusaks kohaldamiseks. 

“Seetõttu pole mõistlik ega praktiline piirata isikusamasuse tuvastamiseks sobivaid vahendeid vaid ühe konkreetse tehnilise vahendiga. Regulatsioon peab olema tehnoloogia-neutraalne,” kommenteeris FinanceEstonia juhatuse esimees. Tehnoloogia-neutraalne ning piisava usaldusväärsuse tasemega vahendite kasutamine on tunnustatud ka Euroopa Liidu õigusaktide ning asutuste suuniste ja erinevate liikmesriikide õigusaktidega. 

Lubatud tehnoloogiliste lahenduste laiendamisega ei suurene FinanceEstonia hinnangul kuidagi üldine rahapesu või terrorismi rahastamise risk ega ka finantssanktsioonide kohaldamisega seotud risk Eesti finantsturu kaudu. “Isikusamasuse tuvastamine on ainult üks osa kohustatud isiku ülesannetest hoolsusmeetmete kohaldamisel. Kliendisuhte loomine hõlmab endast mitmeid kontrolli tegevusi, mis tervikuna annavad veendumuse isiku riskitaseme kohta,” selgitas Saar.

 

Foto: Shutterstock