FinanceEstonia ei toeta krediidilepingute sõlmimise kellaajalist piiramist

FinanceEstonia esitas tagasiside Riigikogu õiguskomisjoni täiendavatele ettepanekutele laenuvõlgnevuste vähendamiseks. Üheks tehtud ettepanekuks oli krediidilepingute sõlmimise kellaajaline piirang, mida finantssektori esindusorganisatsioon ei toeta.  

FinanceEstonia esitas tagasiside Riigikogu õiguskomisjoni täiendavatele ettepanekutele laenuvõlgnevuste vähendamiseks. Üheks tehtud ettepanekuks oli krediidilepingute sõlmimise kellaajaline piirang, mida finantssektori esindusorganisatsioon ei toeta.  

Sisuliselt oleks tegemist keeluga sõlmida tarbijakrediidilepinguid ajavahemikus kella 22.00-st (23.00-st) kuni 7.00-ni. FinanceEstonia tõi esitatud tagasisides välja, et ettepanekust ei selgu üheselt, millise sisu ja mõjuulatusega piirangut soovitakse seada. Samuti rõhutatakse, et tarbijate rahaasjadega tegelemise kellaajaline piiramine ei ole tulevikku vaatav lahendus, ega ka eesmärki silmas pidades tõhus ja proportsionaalne.

“Esmalt on oluline teha vahet, kas tegemist on piiranguga tarbijakrediidilepingu sõlmimisele või krediidisumma väljastamisele. Mõlemal juhult tuleks veenduda, et ettepanek täidab üldse eesmärki vähendada krediidivõlglaste arvu ja võlgnetava krediidi ulatust. Samuti tuleks teha mõjuhinnang ning kõrvaldada sätte sõnastuses ebaselgus ja viia sisse rakendussätted,” kommenteeris FinanceEstonia krediidiandjate ja -vahendajate töögrupi juht Martin Länts.

Põhjaliku analüüsita võivad kellaajalise piirangu seadmisega kaasneda olukorrad, mille osas puudub õigusselgus. Vastuseta on hulk seonduvaid küsimusi, näiteks kas lepingumuudatuste sõlmimine on lubatud; kui olemasolev digikonteiner allkirjastatakse keelatud kellaajal, kas see tähendab, et leping on tühine; milline mõju on allkirjastamise ajal teises ajavööndis viibimisel jne. Kui otsida elulisi näiteid, siis tekivad küsimused, kas tarbija ei tohi kell üksteist õhtul enam allkirjastada kodulaenu lepingu lisa, millega alandatakse tarbijale kehtivat intressimarginaali. Samuti võib kellaajaline piirang lepingute sõlmimisel tekitada olukorra, mis sunnib tarbijaid tegema kiirustatud otsuseid, et allkirjastada leping enne ajalise piirangu tekkimist. Paljudel töö- ja pereinimestel on just hilisõhtune aeg personaalsete teemadega tegelemiseks.

“Praegu puudub mõjuhinnang, mis annaks selguse, kas planeeritav piirang omab oodatud mõju laenuvõlgnevuste vähenemisele. Lisaks tuleks arvestada võimalikku mittereguleeritud finantseerijate poole pöördumiste kasvu. Samuti on erinevate krediidiandjate hinnangul oluline vähemalt kuni aasta pikkune üleminekuaeg infotehnoloogiliste lahenduste vastavusse viimiseks. Seda arvestades ei toeta FinanceEstonia tarbijakrediidilepingute sõlmimise kellaajalise piirangu sätte kehtestamist rutakalt ja läbimõtlematult, ilma selge teadmiseta, et tegemist on mõjusa ja eesmärgipärase meetmega,” lisas Länts.

Kokkuvõttes on FinanceEstonia seisukohal, et praeguses faasis oleks pigem mõistlik keskenduda läbi analüüsitud meetmete rakendamisele ehk positiivse krediidiregistri loomisele ja kasutusele võtmisele.