Vastutustundliku krediidi väljastamise manuaal peaks looma õigusselgust

FinanceEstonia esitas arvamuse Finantsinspektsiooni vastutustundliku krediidi väljastamise protsessi manuaalile. Esitatud arvamuses tuuakse välja, et sellisel kujul tekitab manuaal rohkem õiguslikke vaidlusi kui õigusselgust ning puudub selge arusaam selle rakendamise ulatusest.

FinanceEstonia esitas arvamuse Finantsinspektsiooni vastutustundliku krediidi väljastamise protsessi manuaalile. Esitatud arvamuses tuuakse välja, et sellisel kujul tekitab manuaal rohkem õiguslikke vaidlusi kui õigusselgust ning puudub selge arusaam selle rakendamise ulatusest.

Finantsinspektsioon märgib, et tegemist on abistava dokumendiga, kuid praegusel kujul jääb siiski arusaamatuks, kellele juhised suunatud on ning milline on nende õiguslik jõud. FinanceEstonia krediidiandjate ja -vahendajate töögrupi juhi Martin Läntsi sõnul laiendab abistav materjal oluliselt seadusega sätestatud kohustusi, ehkki üldine eesmärk on tagada õigusselgus põhimõtete osas, millest turuosalised peavad krediidivõimelisuse analüüsimisel lähtuma.

“Omamata arusaama, millist õiguslikku jõudu dokument omab, luuakse alus laiaulatuslikeks vaidlusteks, mille tulem on suur koormus kohtutele ning võimalik kahju krediidiandjatele,” ütles Länts. Samuti on FinanceEstonia liikmeteks olevad krediidiandjad kinnitanud, et tänane kohtupraktika ja tõlgendused on niigi väga erinevad.

Ühtlasi on FinanceEstonia seisukohal, et manuaali mistahes kujul kehtestamisel tuleb võtta arvesse, et krediidiandjatel ei ole võimalik võtta kaasnevaid meetmeid kasutusele koheselt. Muudatuste ja täienduste sisseviimiseks tuleb anda aega, sest need sisaldavad tehniliste lahenduste muutmist või loomist. Sama kohaldamisperioodi tuleb võtta arvesse ka kolmandatel isikutel, näiteks kohtutel, kes manuaali kasutama hakkavad.