Martin Länts: initsiatiiv positiivse krediidiregistri loomiseks on suur

FinanceEstonia krediidiandjate ja -vahendajate töörühma juhi Martin Läntsi sõnul on pärast pikki aastaid tehtud selgitustööd jõutud lõpuks väga lähedale positiivse krediidiregistri loomisele. Laiemalt on töörühma eesmärk edendada konkurentsi ja innovatsiooni soosivat tarbijakrediidi turgu ning aidata kaasa vastutustundliku laenamise põhimõtete järgimisele.

FinanceEstonia krediidiandjate ja -vahendajate töörühma juhi Martin Läntsi sõnul on pärast pikki aastaid tehtud selgitustööd jõutud lõpuks väga lähedale positiivse krediidiregistri loomisele. Laiemalt on töörühma eesmärk edendada konkurentsi ja innovatsiooni soosivat tarbijakrediidi turgu ning aidata kaasa vastutustundliku laenamise põhimõtete järgimisele.

“Kõik üritavad krediidiandjaid reguleerida, seejuures on kõigil oma nägemus. Turuosaliste huvide esindamiseks on oluline aktiivne koostöö avaliku sektori ja riigiasutustega. Viimasest aastast on ka rõõmustavaid noote, näiteks on ministeeriumi tasandil näha lõpuks selget huvi positiivne krediidiregister ära teha,” ütles Länts. Selle ettevalmistuseks viis Cybernetica hiljuti läbi põhjaliku analüüsi, mille valmimisel rääkis kaasa ka FinanceEstonia. 

Töögrupp on andnud arvamuse ka reklaamiseaduse väljatöötamiskavatsusele, seisukoha krediidi kulukuse piirmäära vähendamise ettepanekule, ettepanekud krediidiinkassode ja -ostjate seaduse eelnõule ning AKI maksehäirete avaldamise juhendile. Toimus ka FinanceEstonia hommikuseminar “Kuidas tagada vastutustundlik krediiditurg?Mais saadeti töögrupi seisukohad õigus- ja rahanduskomisjonile ning rahandusministeeriumile seoses täiendavate meetmetega vastutustundliku laenamise tagamiseks ning võlgnike arvu vähendamiseks.