Õiguskomisjon loobus laenuvõlgnevuste vähendamise täiendavate ettepanekute lisamisest krediidiinkassode seadusesse

Riigikogu õiguskomisjon otsis võimalusi laenuvõlgnevuste vähendamiseks, mida oleks võimalik viia ellu kiiremini kui positiivne krediidiregister. Kaalumisel olid eelkõige järgmised ettepanekud: alandada krediidi kulukuse määra ülempiiri, piirata öist laenamist, näha ette mitme kuu sissetuleku peaks krediidiandja tarbijale laenu andmisel aluseks võtma ning sätestada seaduses absoluutne lagi viivismäärale.

Riigikogu õiguskomisjon otsis võimalusi laenuvõlgnevuste vähendamiseks, mida oleks võimalik viia ellu kiiremini kui positiivne krediidiregister. Kaalumisel olid eelkõige järgmised ettepanekud: alandada krediidi kulukuse määra ülempiiri, piirata öist laenamist, näha ette mitme kuu sissetuleku peaks krediidiandja tarbijale laenu andmisel aluseks võtma ning sätestada seaduses absoluutne lagi viivismäärale.

Pärast tagasiside kogumist otsustas õiguskomisjon neid ettepanekuid krediidiinkassode ja -ostjate seaduse eelnõusse mitte liita. Esialgses sõnastuses pakutud ettepanekutele andis tagasiside ka FinanceEstonia, jäädes seisukohale, et praeguses faasis ei ole mõistlik analüüsimata mõjuga meetmete ja piirangute rakendamine, vaid tuleks keskenduda positiivse krediidiregistri loomisele ja kasutusele võtmisele. Seni on seadusandja FinanceEstonia arvamuse ja ettepanekuga arvestanud.

Krediidiinkassode ja -ostjate seaduse eelnõu vastuvõtmine ehk kolmas lugemine on Riigikogus plaanitud 12. juunile. Lisaks on Rahandusministeerium hetkel ette valmistamas vastavat positiivse krediidiregistri seaduse eelnõud, mis on plaanis avalikustada selle aasta suvel.

Foto: Shutterstock