FinanceEstonia 2023. aasta olulisemate märksõnade ülevaade

Kiisk: kapitaliturg vajab uusi ambitsioonikaid eesmärke

Kukemelk: inimestel avaneb lõpuks vabadus otsustada enda pensioni üle

Kalla: peamine eesmärk on viia ellu fintech strateegia

Stamm: ühisrahastusele oli see proovile panemise aasta

Länts: astusime lähemale positiivse krediiditeabe jagamise seadusele

Püsi meie tegemistega kursis

-/-
01 / Meist
01 / Meist
02 /

Esindame Eesti finantssektorit

FinanceEstonia on katusorganisatsioonina usaldusväärseks partneriks liikmetele, riigile ja kohalikule finantssektorile. Usume, et Eesti saab olla tänu tehnoloogilisele arengule ja finantsinnovatsioonile parim koht, kus asutada ja kasvatada oma äri ning seda siit ka eksportida. Seisame avatud, innovaatilise ja konkurentsivõimelise finantssektori ning tugeva regionaalse kapitalituru eest. Panustame sellesse, et meie kiiresti kasvavatel ettevõtetel oleks rahvusvahelist kasvu soosiv tegevuskeskkond. Esindame ja kaitseme liikmete ühiseid huve. Aitame tõsta inimeste finantskirjaoskust ja toetame tulevikusäästude nutikat planeerimist.
90+ liiget
FinanceEstonia koondab enam kui 90 liiget era- ja avalikust sektorist ning on täielikult liikmete finantseeritud.
10+ aastat kogemust
Oleme rohkem kui kümne aastaga palju korda saatnud, aga veel rohkem on teha, sest avatud majandusruum ja ühiskond esitavad uusi väljakutseid ning võimalusi meile kõigile.

FinanceEstonia tegevus on jaotunud kuue töögrupi vahel

FinanceEstonia tegevus on jaotunud kuue töögrupi vahel

FinanceEstonia fintech töögrupi eesmärk on sektori ettevõtetele rahvusvahelist kasvu võimaldava keskkonna eest seismine, selleks vajalike kontaktide loomise toetamine ning kohaliku fintech kogukonna huvide esindamine.
FinanceEstonia kapitaliturgude töögrupi eesmärk on tagada tugev regionaalne kapitaliturgude ökosüsteem ühes paljude turuosaliste, finantseerimisvõimaluste ja investeerimisvalikutega.
FinanceEstonia kogumispensioni töögrupi eesmärk on Eesti pensionisüsteemi jätkusuutlikkuse tagamine elanikkonna kiire vananemise tingimustes ning riigile partneriks olles regulatsiooni kujundamine kogumispensioni süsteemi parendamiseks.
FinanceEstonia krediidiandjate ja -vahendajate töögrupi eesmärk on edendada konkurentsi ja innovatsiooni soosivat tarbijakrediidi turgu, aidata kaasa vastutustundliku laenamise põhimõtete järgimisele, turuosaliste maine tõstmisele ning toetada tarbijaid krediidiotsuste tegemisel.
FinanceEstonia ühisrahastuse töögrupi eesmärk on koostöö seadusandjaga hea ettevõtluskeskkonna loomiseks, vastutustundliku investeerimiskultuuri edendamine ning liikmete omavahelise koostöö arendamine ja teadmiste jagamine.
FinanceEstonia kestliku rahastuse töögrupi eesmärk on vastutustundliku ja jätkusuutliku finantseerimise edendamine, ettevõtete teadlikkuse tõstmine ning vajaliku seadusandluse kujundamine koostöös riigiga.

Uudised

Kõik uudised

FinanceEstonia / 26.02.2024

FinanceEstonia tutvustas rahandusministrile sektori murekohtade lahendamise ideid

FinanceEstonia esindajad kohtusid veebruari alguses rahandusministri ja ministeeriumi esindajatega ning tutvustasid ettepanekuid sektori murekohtade lahendamiseks ja kapitaliturgude arendamiseks. Ettepanekute eesmärk on aidata kaasa Eesti majanduse arengule ning seeläbi ettevõtete ja elanike jõukuse ja turvatunde suurenemisele.

FinanceEstonia / 26.02.2024

FinanceEstonia ja TalTechi naistepäeva finantskonverents “Naised ärimaailmas”

Koostöös TalTechi majandusteaduskonna dekanaadi ja üliõpilaskoguga tähistame sel aastal naistepäeva finantskonverentsiga "Naised ärimaailmas", mis keskendub finantsmaailmas tegutsevatele edukatele naistele. Ürituse eesmärk on julgustada naistudengeid pürgima finantsmaailma tippu, kummutada müüte naisjuhiks olemise kohta ning näidata eeskuju ambitsioonikatele naistudengitele.

FinanceEstonia / 26.02.2024

Piret Paulus: finantsteenuste reklaami piiranguid tuleb leevendada

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium saatis avalikule arutelule reklaamiseaduse väljatöötamiskavatuse (VTK), milles tehakse ettepanekuid reklaaminõuete kaasajastamiseks, praktikas ilmnenud kitsaskohtade lahendamiseks ja järelevalve tõhustamiseks, et kaitsta paremini tarbijate õigusi.

03 /

Üritused

Üritused

04 /