FinanceEstonia 2023. aasta olulisemate märksõnade ülevaade

Kiisk: kapitaliturg vajab uusi ambitsioonikaid eesmärke

Kukemelk: inimestel avaneb lõpuks vabadus otsustada enda pensioni üle

Kalla: peamine eesmärk on viia ellu fintech strateegia

Stamm: ühisrahastusele oli see proovile panemise aasta

Länts: astusime lähemale positiivse krediiditeabe jagamise seadusele

Püsi meie tegemistega kursis

-/-
01 / Meist
01 / Meist
02 /

Esindame Eesti finantssektorit

FinanceEstonia on katusorganisatsioonina usaldusväärseks partneriks liikmetele, riigile ja kohalikule finantssektorile. Usume, et Eesti saab olla tänu tehnoloogilisele arengule ja finantsinnovatsioonile parim koht, kus asutada ja kasvatada oma äri ning seda siit ka eksportida. Seisame avatud, innovaatilise ja konkurentsivõimelise finantssektori ning tugeva regionaalse kapitalituru eest. Panustame sellesse, et meie kiiresti kasvavatel ettevõtetel oleks rahvusvahelist kasvu soosiv tegevuskeskkond. Esindame ja kaitseme liikmete ühiseid huve. Aitame tõsta inimeste finantskirjaoskust ja toetame tulevikusäästude nutikat planeerimist.
90+ liiget
FinanceEstonia koondab enam kui 90 liiget era- ja avalikust sektorist ning on täielikult liikmete finantseeritud.
10+ aastat kogemust
Oleme rohkem kui kümne aastaga palju korda saatnud, aga veel rohkem on teha, sest avatud majandusruum ja ühiskond esitavad uusi väljakutseid ning võimalusi meile kõigile.

FinanceEstonia tegevus on jaotunud seitsme töögrupi vahel

FinanceEstonia tegevus on jaotunud seitsme töögrupi vahel

FinanceEstonia fintech töögrupi eesmärk on sektori ettevõtetele rahvusvahelist kasvu võimaldava keskkonna eest seismine, selleks vajalike kontaktide loomise toetamine ning kohaliku fintech kogukonna huvide esindamine.
FinanceEstonia kapitaliturgude töögrupi eesmärk on tagada tugev regionaalne kapitaliturgude ökosüsteem ühes paljude turuosaliste, finantseerimisvõimaluste ja investeerimisvalikutega.
FinanceEstonia kestliku rahastuse töögrupi eesmärk on vastutustundliku ja jätkusuutliku finantseerimise edendamine, ettevõtete teadlikkuse tõstmine ning vajaliku seadusandluse kujundamine koostöös riigiga.
FinanceEstonia kogumispensioni töögrupi eesmärk on Eesti pensionisüsteemi jätkusuutlikkuse tagamine elanikkonna kiire vananemise tingimustes ning riigile partneriks olles regulatsiooni kujundamine kogumispensioni süsteemi parendamiseks.
FinanceEstonia krediidiandjate ja -vahendajate töögrupi eesmärk on edendada konkurentsi ja innovatsiooni soosivat tarbijakrediidi turgu, aidata kaasa vastutustundliku laenamise põhimõtete järgimisele, turuosaliste maine tõstmisele ning toetada tarbijaid krediidiotsuste tegemisel.
FinanceEstonia ühisrahastuse töögrupi eesmärk on koostöö seadusandjaga hea ettevõtluskeskkonna loomiseks, vastutustundliku investeerimiskultuuri edendamine ning liikmete omavahelise koostöö arendamine ja teadmiste jagamine.

Uudised

Kõik uudised

FinanceEstonia / 29.04.2024

Tehtud katse kinnitas riigi panuse olulisust pensioniks kogumisel

Eelmise aasta lõpus saatis Pensionikeskus koostöös Rahandusministeeriumi ja käitumisteadlastega enam kui 100 000-le kolmanda pensionisamba konto omanikule üheksa erineva sõnastusega e-kirja. Katse eesmärk oli innustada tegema täiendavaid sissemakseid enne aasta lõppu, et need jõuaksid tulumaksutagastuse arvestusse.

FinanceEstonia / 29.04.2024

Vastutustundlik krediiditurg on palju enamat kui pelgalt maksevõime hindamine

Krediidi kättesaadavus annab elanikkonnale rohkem võimalusi oma plaanide elluviimiseks. Samas ei tohi unustada, et krediidi pakkumine peab olema vastutustundlik. Väärkasutuse tagajärjed võivad omada kahju tarbijale, krediidiandjale, aga ka majanduslikule stabiilsusele. Ometi ei tähenda vastutustundlik krediiditurg üksnes kohustust järgida vastutustundliku laenamise põhimõtet, tõdes Finantsinspektsiooni finantsteenuste järelevalve osakonna jurist Teele Jürjer.

FinanceEstonia / 29.04.2024

Eksperdid: vajame tarbijakrediidi kohtuvaidluste menetluse head tava

Vastutustundliku krediidituru temaatikale keskendunud FinanceEstonia seminaril tõdeti, et tarbijakrediidi kohtuvaidluste praktika on muutunud. Koos sellega on tekkinud mitmeid müüte, näiteks seoses isikuandmete kaitsmisega. Lisaks nõustusid aruteluringis osalejad, et kallite kohtumenetluste asemel tuleks leida lahendusi, et võimalikult palju vaidlusi saaks lahendatud enne kohtusse jõudmist.

FinanceEstonia / 29.04.2024

Loodav seadus lisab täiendavaid nõudeid inkassofirmadele

Krediidiinkassode ja -ostjate seaduseelnõu põhineb Euroopa Liidu direktiivil ning tähendab, et peagi lähevad ka inkassofirmad riikliku järelevalve alla. Ehkki inkassod ei väljasta tarbijakrediiti, saavad nad kujundada ümber olemasolevaid lepinguid. Seega on nad üks osa krediiditurust ning on mõistlik, et neile kehtivad ühtsed standardid ja reeglid, usub Rahandusministeeriumi finantsteenuste poliitika osakonna juhataja asetäitja Thomas Auväärt.

03 /

Üritused

Üritused

04 /