Fintech töögrupp

Eesti ettevõtted on maailma tehnoloogiaringkondades tuntud ja hinnatud tegijad. Selleks, et Eesti oleks finantstehnoloogia kasvulava ka tulevikus, on vaja hoida rahvusvahelist kasvu soosivat tegevuskeskkonda.

FinanceEstonia seisab aktiivselt Eesti riikliku fintech strateegia loomise ja kinnitamise eest, et Eesti oleks atraktiivne kasvulava nii kohalikele kui ka rahvusvahelistele ettevõtetele ning Eestisse loodaks jätkuvalt kõrge lisandväärtusega töökohti. 

Teeme aktiivselt koostööd riigiasutuste, ülikoolide ja esindusorganisatsioonidega Eestis ja laiemalt, et pakkuda liikmetele võimalusi kogemuste jagamiseks, tuge uutele turgudele laienemiseks ning kogemuste vahetamiseks. 

Töögrupi üritused

Töögrupi üritused

Töögrupi uudised

Liikmed

11

Tule liikmeks

Tule liikmeks

Finantssektori katusorganisatsioonina esindame liikmete ühiseid huve ning töötame avaliku sektoriga tihedas koostöös, et suurendada Eesti majanduslikku julgeolekut.

FinanceEstonia liikmeteks on väga erinevad ettevõtted ja organisatsioonid. Meie liikmed on näiteks LHV Group, Redgate Capital, NASDAQ Tallinna börs, Veriff, Funderbeam, Salv, EY, KPMG, Bigbank, Estateguru, Tallinna Tehnikaülikool, mitmed Eestis tegutsevad advokaadibürood ja paljud teised.

FinanceEstonia liikmeks ootame kõiki ettevõtteid ja organisatsioone, kellel on huvi ja soov muuta Eesti finantssektorit konkurentsivõimelisemaks, rääkida kaasa valdkonna arengut puudutavates küsimustes ning luua uusi kontakte nii Eestis kui ka välismaal.

Täida liitumisavaldus ning võtame sinuga ühendust.

Täida liitumisavaldus

Täida liitumisavaldus ja võtame sinuga ühendust.