Ühisrahastuse töögrupp

Ühisrahastus on olnud valdkonnana viimastel aastatel kiires ja pidevas muutuses. Töögrupp andis aktiivselt sisendit Euroopa Liidu ühisrahastuse regulatsiooni eelnõule ja määruse kohaldamisele Eestis. Enne valdkonda puudutava üleeuroopaline seaduse väljatöötamist koostati ühisrahastuse hea tava, et aidata kaasa eetilise ja jätkusuutliku investeerimiskultuuri loomisele ning tarbijate kaitsele. 

Praegu saavad ühisrahastusplatvormid esitada taotlusi üleeuroopaliste tegevuslubade saamiseks, ent jätkuvalt on oluline teadlikkuse tõstmine regulatsiooni teemadel Eestis. Üha enam on fookuses ka vastutustundliku äri- ja investeerimiskultuuri edendamine, sh liikmete omavahelise koostöö ja teadmiste arendamine.

Ühisrahastuse töögrupi eesmärk on koostöö seadusandjaga hea ettevõtluskeskkonna loomiseks, vastutustundliku investeerimiskultuuri edendamine ning liikmete omavahelise koostöö arendamine ja teadmiste jagamine. 

Töögrupi üritused

Töögrupi üritused

Töögrupi uudised

FinanceEstonia / 22.12.2023

Mihkel Stamm: ühisrahastusele oli see proovile panemise aasta

FinanceEstonia ühisrahastuse töögrupi juhi Mihkel Stammi sõnul said 2023. aastal kaks esimest Eesti platvormi üle Euroopa tegutsemist võimaldava litsentsi. Järgmisele aastale mõeldes on selge soov, et konkurents valdkonnas tiheneks, tekiks uusi ettevõtteid ning lisanduks üle-Euroopaliselt reguleeritud tegijaid.

Liikmed

2

Tule liikmeks

Tule liikmeks

Finantssektori katusorganisatsioonina esindame liikmete ühiseid huve ning töötame avaliku sektoriga tihedas koostöös, et suurendada Eesti majanduslikku julgeolekut.

FinanceEstonia liikmeteks on väga erinevad ettevõtted ja organisatsioonid. Meie liikmed on näiteks LHV Group, Redgate Capital, NASDAQ Tallinna börs, Veriff, Funderbeam, Salv, EY, KPMG, Bigbank, Estateguru, Tallinna Tehnikaülikool, mitmed Eestis tegutsevad advokaadibürood ja paljud teised.

FinanceEstonia liikmeks ootame kõiki ettevõtteid ja organisatsioone, kellel on huvi ja soov muuta Eesti finantssektorit konkurentsivõimelisemaks, rääkida kaasa valdkonna arengut puudutavates küsimustes ning luua uusi kontakte nii Eestis kui ka välismaal.

Täida liitumisavaldus ning võtame sinuga ühendust.

Täida liitumisavaldus

Täida liitumisavaldus ja võtame sinuga ühendust.