Fintech töögrupi uus juht Ian Kalla: peamine eesmärk on viia ellu fintech strateegia

FinanceEstonia fintech töögrupp sai aasta lõpus uue juhi Ian Kalla, kes igapäevaselt töötab sektori ettevõtetele terviklikke äritarkvara lahendusi pakkuvas ettevõttes Bankish. Saame Ianiga lähemalt tuttavaks ning ühtlasi võtame temaga kokku fintech töögrupi senised tegevused ja uue aasta prioriteedid.

FinanceEstonia fintech töögrupp sai aasta lõpus uue juhi Ian Kalla, kes igapäevaselt töötab sektori ettevõtetele terviklikke äritarkvara lahendusi pakkuvas ettevõttes Bankish. Saame Ianiga lähemalt tuttavaks ning ühtlasi võtame temaga kokku fintech töögrupi senised tegevused ja uue aasta prioriteedid.

Millega sa igapäevaselt tegeled ja mis on sinu taust fintech sektoris?

Alates 2019. aastast töötan kodumaises fintech-ettevõttes Bankish, mis pakub finantssektori ettevõtetele terviklikke äritarkvara lahendusi üle maailma. Minu rolliks on kliendi- ja partnersuhete juhtimine – selleks põimin igapäevases töös kokku finantsi ja tehnoloogia, tuues digipöörde nii alustavatesse kui ka juba tegutsevatesse finantsasutustesse. Kliendi- ja partnersuhete juhina vastutan äriarenduse eest, sealhulgas tarkvara müügi eest klientidele ning juhin koostööd rahvusvaheliste partneritega.

Enne Bankishi tiimiga liitumist töötasin finantssektoris nii krediidianalüütiku kui ka investorsuhete edendaja rollis. Lisaks krediiditurgude köögipoole kogemusele olen aastate jooksul omandanud laialdase teadmistepagasi ka fintech tehnoloogiatest ja lahendustest üle maailma, samuti kaasaegsete tehniliste lahenduste juurutamise kogemuse. Finantsettevõtetele tarkvara arendades ja juurutades peab mõistma ning haarama ka laiemat pilti, mis nõuab teadmist nii finantsasutuste operatsioonide kui ka tehniliste lahenduste kohta ehk lühidalt – kokku saavad fin ja tech. Mina koodiga ei tegele, aga olen tehnilise juhtimisega sina peal.

Milline on sinu kokkupuude rahvusvahelise fintech kogukonnaga?

Pean tähtsaks olla klientidele ja partneritele lähedal, seetõttu osalen regulaarselt sektori olulisematel üritustel Euroopas. Harvem põikan üldisema sisuga startup üritustele, kus olen aastate jooksul fintechist rääkimas käinud. Kogu minu tööalane fookus lasub ekspordil ning seetõttu pean oluliseks rahvusvaheliste suhete edendamist – võrdlemisi lühikese ajaga olen ehitanud globaalse partnervõrgustiku fintechi  spetsialistide ning  turuliidritega. Varem lõin kaasa Holland Fintechis ning täna olen liige Suurbritannia suurimas fintech assotsiatsioonis Innovate Finance ning Šoti erialaliidus Fintech Scotland. Lisaks teeme koostööd Copenhagen Fintechi, Fintech Farmi, SWEFintechi ja ROCKIT Vilniusega. Selle kõik võtan endaga uude rolli kaasa ning usun, et meie liikmetel on huvi ka rahvusvahelise fintech-kogukonnaga lähemalt tutvuda.

Mis on sinu senine kokkupuude FinanceEstoniaga ning miks otsustasid töögrupi juhtimise väljakutse vastu võtta?

FinanceEstonias olen Bankishi esindajana kaasa löönud aastaid, põhiliselt läbi fintech töögrupi tegevuse, aga mõne konkreetse teema puhul ka muude töögruppide töös. Minu jaoks on Bankishi liikmelisus ja panus FinanceEstonia tegemistesse olnud tähtis nii meie endi kui ka meie kodumaiste klientide huvides. Töögrupi juhtimise ettepaneku peale, tunnistan, pidin võtma veidi aega, et töögrupi võimalik sisu ja korraldus läbi mõelda. Esialgsed tunded olid loomulikult positiivsed: olen kirglik fintech advocate, isikuomadustelt julge pealehakkaja ning näen võimalusi uuel aastal kollektiivselt palju ära teha. Lõpliku jah-sõna aga julgesin anda alles pärast seda, kui olin suhelnud mitmete FinanceEstonia tänaste ja tulevaste liikmetega – nende laialdane huvi töögrupis uuel aastal erinevatel teemadel aktiivselt kaasa lüüa on suureks motivatsiooniks!

Milline oli 2023. aasta fintech töögrupi silme läbi?

Leian, et lõppev aasta oli töögrupi ja liikmete jaoks suuresti reaalsuskontroll – nagu ka fintech raportist välja koorus, on võimalused suured, ent samas oht neid maha magada ehk veelgi suurem.

Mis ja miks on töögrupi vaates 2023. aasta suurim õnnestumine?

Koostöös FinanceEstonia liikmete, ülejäänud sektori ning TalTechiga kolmanda Eesti fintech raporti valmimine on suur ja tähtis õnnestumine. Ühtlasi aitab see suurendada läbipaistvust ja arusaama sektorist Eestis.

Mis ja miks on töögrupi vaates 2023. aasta suurim pettumus?

Suur panus on juba tehtud fintech strateegia kujundamisse. Sellest hoolimata ei õnnestunud sel aastal seda lõpuni viia ega materialiseerida.

Millised on esimesed mõtted seoses töögrupi ühiste tegevustega uuel aastal? 

Minu hinnangul on kõige olulisemad märksõnad sektoris innovatsioon, koostöö ja jätkusuutlikkus. Sisulisemalt näen töögrupi põhifookuseks uuel aastal järgmisi teemasid:

  • fintech strateegia elluviimine;
  • koostöövõimaluste laiendamine teiste riikide fintech organisatsioonidega;
  • kontaktürituste korraldamine töögrupi liikmetele rahvusvaheliste partnersuhete võimendamiseks;
  • töögrupi liikmetega haakuvate teemade käsitlemine;
  • töögrupi tegevuse kuvamine väljapoole – mis on fintech ja miks ta kasulik on;
  • aktiivsuse tõus tänaste liikmete seas ning ka lisanduvaid liikmeid.

Milline on üks konkreetne uusaasta soov seoses fintech sektoriga?

See kõlab ilmselt ka eelmistes vastustes läbi – kindlasti fintech strateegia elluviimine!