Mihkel Stamm: ühisrahastusele oli see proovile panemise aasta

FinanceEstonia ühisrahastuse töögrupi juhi Mihkel Stammi sõnul said 2023. aastal kaks esimest Eesti platvormi üle Euroopa tegutsemist võimaldava litsentsi. Järgmisele aastale mõeldes on selge soov, et konkurents valdkonnas tiheneks, tekiks uusi ettevõtteid ning lisanduks üle-Euroopaliselt reguleeritud tegijaid.

FinanceEstonia ühisrahastuse töögrupi juhi Mihkel Stammi sõnul said 2023. aastal kaks esimest Eesti platvormi üle Euroopa tegutsemist võimaldava litsentsi. Järgmisele aastale mõeldes on selge soov, et konkurents valdkonnas tiheneks, tekiks uusi ettevõtteid ning lisanduks üle-Euroopaliselt reguleeritud tegijaid.

Milline oli 2023. aasta ühisrahastuse töögrupi silme läbi?

Tegemist oli muutliku aastaga, mida mõjutasid mitmed globaalsed trendid. Tegemist pidi olema aastaga, mille jooksul kõik tegutsemist jätkata soovivad platvormid saavad üle-Euroopaliselt reguleeritud. Nii mitmedki said litsentsi kätte, aga paraku said mitmed platvormid ka oma ärimudeli globaalsete trendide tõttu proovile panna. See tähendas väljakutset, kas muutunud majanduskeskkonnas suudetakse hoida oma ärimudelit töös või mitte. Oli näha ka meie piirkonna platvormide laienemist: eelkõige Leedust Eestisse. Seega kokkuvõtlikult võib öelda, et tegemist oli valdkonna kasvamise aastaga, kus keskenduti oma äride tugevdamisele ja äritegevuse laiendamisele.

Mis ja miks on töögrupi vaates 2023. aasta suurim õnnestumine? 

Kaks vanimat platvormi said Eestis üle-Euroopalist tegutsemist võimaldava litsentsi. Tuleb arvestada, et Euroopa Liidu ühisrahastuse reguleeriv raamistik on täisjõus alles 2023. aasta 10. novembrist. See tähendab, et lähiaastad lubavad põnevaid arenguid piiriülese ühisrahastuse osas ning eeldatavasti soodustavad valdkonna kasvu.

Mis ja miks on töögrupi vaates 2023. aasta suurim pettumus?

See, et ainult kaks ettevõtet on siiani Eestis valdkonnas reguleeritud ning soovivad oma äri Eesti kaudu teha.

Mis on üks-kaks kõige olulisemat teemat, mis saavad uuel aastal olema töögrupi fookuses?

Eesmärk on jätkata jõupingutusi Eesti ühisrahastuse valdkonna kasvu ja koostöö edendamisel nii turuosaliste kui ka partnerite vahel. Samuti on soov integreerida ühisrahastuse investeeringud veelgi tugevamalt finantssektoriga, näiteks toetada ühisrahastuse investeeringute lisamist kasvukontode alla.

Milline on üks konkreetne uusaastasoov seoses ühisrahastuse valdkonnaga?

Et tekiks uusi ettevõtteid ja konkurents tiheneks antud valdkonnas.