Igor Fedotov: kindlustust ootab ees muutuste aeg

FinanceEstonia kindlustuse töörühma juhi Igor Fedotovi sõnul seisab valdkonnal ees muutuste aeg, mistõttu on oluline olla arengutega kaasas ning anda sisendit seadusandluse kujundamiseks ja uuendamiseks. Laiemalt on töörühma eesmärk edendada konkurentsi ja innovatsiooni soosivat kindlustuse turgu. 

FinanceEstonia kindlustuse töörühma juhi Igor Fedotovi sõnul seisab valdkonnal ees muutuste aeg, mistõttu on oluline olla arengutega kaasas ning anda sisendit seadusandluse kujundamiseks ja uuendamiseks. Laiemalt on töörühma eesmärk edendada konkurentsi ja innovatsiooni soosivat kindlustuse turgu. 

“Esimesed kuud on töögrupile möödunud sisukalt – fookuses on muutuvad seadused ning kindlustussektori andmete kogumine ja nende väärindamine. Teeme tihedat koostööd Rahandusministeeriumi, Finantsinspektsiooni ja teiste partneritega. Olulisteks märksõnadeks on open insurance, grupi- ja tervisekindlustus ning finantsombudsmani institutsiooni loomine,” ütles Fedotov.

Mitmed töögrupi liikmed on kindlustuse turustamise erinevates rollides (agent, maakler, kindlustusandja), mis võimaldab luua palju ühisosa. Ühtlasi on töörühma eesmärk muuta kõlavaks ja nähtavaks turustaja neutraalne vaade ja rääkida aktiivselt kaasa kindlustuskeskkonna kujundamisel.