Valeria Kiisk: kapitaliturg vajab uusi ambitsioonikaid eesmärke

FinanceEstonia kapitaliturgude töögrupi juhi Valeria Kiisa sõnul on kapitaliturg läbinud viimase aasta jooksul suured muutused. Nagu iga muutuse juures, peab Kiisk ka nüüd oluliseks dialoogi ning ambitsioonikate eesmärkide seadmist edaspidiseks. Valdkonna suuremat prioriteediks seadmist ootab ta sarnaselt naaberriikidele ka Eesti riigilt.

FinanceEstonia kapitaliturgude töögrupi juhi Valeria Kiisa sõnul on kapitaliturg läbinud viimase aasta jooksul suured muutused. Nagu iga muutuse juures, peab Kiisk ka nüüd oluliseks dialoogi ning ambitsioonikate eesmärkide seadmist edaspidiseks. Valdkonna suuremat prioriteediks seadmist ootab ta sarnaselt naaberriikidele ka Eesti riigilt.

Milline oli 2023. aasta kapitaliturgude töögrupi silme läbi?

Kapitaliturg on läbinud väga suuri muutusi: IPOdroom on läbi, pensionifondid said löögi, investorid on varasemast palju ettevaatlikumad. Selliste muutuste tuules on oluline taas meelde tuletada, et just ühises tegevuses peitub jõud ning koos tegutsedes saame positiivseid trende luua. Oleme aasta teises pooles pidanud ka mitmeid arutelusid aktiivsemate liikmetega ning jätkuvalt on oodatud kõigi liikmete tagasiside, et seada koos töörühma järgmisi eesmärke. 

Mis ja miks on töögrupi vaates 2023. aasta suurim õnnestumine? 

Suurim õnnestumine on see, et tulime taas kokku ning oleme tugevdanud koostööd turuosaliste ja avaliku sektori esindajate vahel.

Mis ja miks on töögrupi vaates 2023. aasta suurim pettumus?

Erakondade koalitsioonileping, mis räägib küll kapitali kättesaadavuse parandamise vajalikkusest, aga mitte konkreetsetest initsiatiividest. Hetkel ei tundu, et kapitaliturud oleks riigile oluline prioriteet, millega tegeleda. Seevastu näiteks Läti ja Leedu on võtnud kapitaliturgude arengud fookusesse, seadnud üsna ambitsioonikaid eesmärke ning näitavad tugevat arengut. See tähendab, et ka Eesti ei tohiks käed rüpes istuma jääda. Väljast nähakse meid ühe regioonina ja selles regioonis ei tohi Eesti jääda nõrgemale positsioonile.

Mis on üks-kaks kõige olulisemat teemat, mis saavad uuel aastal olema töögrupi fookuses?

Kõige olulisemaks eesmärgiks on töörühma aktiivne toimimine, kus selle liikmetel tekib võimalus kord kvartalis teiste sarnaselt mõtlevate ning aktiivsete turuosalistega kokku tulla ning aktuaalsetel teemadel mõtteid vahetada.

Milline on üks konkreetne uusaastasoov seoses kapitaliturgudega?

Dialoog töörühma liikmetega ja töörühma liikmete vahel. Samuti poliitikakujundajate ja regulaatori, aga ka lähinaabrite ning muu Euroopaga.