Krediidiandjate ja -vahendajate töögrupp

Eesti vajab konkurentsi ja innovatsiooni soosivat tarbijakrediiditurgu. See aitab kaasa vastutustundlikule laenamisele, paremale mainele ning targematele krediidiotsustele. 

Eesti krediidiasutustel on kohustus jälgida vastutustundliku laenamise põhimõtteid, kuid ettevõtete ligipääs vajalikule infole on piiratud. FinanceEstonia veab eest positiivse krediidiregistri loomise arutelu era- ja riigisektori vahel, et luua kohalikele ettevõtetele soodsamad võimalused vastutustundliku laenamise põhimõtete jälgimiseks. Samuti toetab FinanceEstonia reklaamiseaduse muutmist konkurentsi suurendamiseks. 

Alates 2017. aastast annab FinanceEstonia välja krediidiandjate ja -vahendajate hea tava märgist, et aidata kaasa ausale ja vabale konkurentsile, usaldusväärse ja kestliku finantssüsteemi loomisele ning tarbijate kaitsele.

Töögrupi üritused

Töögrupi üritused

Töögrupi uudised

FinanceEstonia / 22.12.2023

Martin Länts: astusime sammu lähemale positiivse krediiditeabe jagamise seadusele

FinanceEstonia krediidiandjate ja -vahendajate töögrupi juhi Martin Läntsi sõnul oli lõppeva aasta märksõnaks kindlasti rohke sisendi andmine ministeeriumitele ja ametiasutustele erinevates seaduseloome etappides. Samuti tekkis aasta jooksul ühiskonnas parem arusaam positiivse krediidiregistri vajalikkusest ning peamine ootus järgmiseks aastaks ongi seotud positiivse krediiditeabe seaduse jõustamisega. 

FinanceEstonia / 31.10.2023

FinanceEstonia esitas seisukohad AKI maksehäirete avaldamise juhendile

FinanceEstonia esitas Andmekaitse Inspektsioonile (AKI) seisukohad seoses maksehäirete avaldamise juhendiga ning palus saadetud kommentaaridele ja küsimustele selgitusi. Juhendi põhjal jääb endiselt segaseks, millised kohustused sellega kellelegi laienevad. Samuti on juhendit keeruline automaatse protsessina rakendada.

FinanceEstonia / 10.10.2023

Riigikogu ja valitsus – lood lõhkilaenatud inimestest on teie tegemata töö

Lood end lõhki laenanud inimestest on emotsionaalsed, seega leiavad ikka ja jälle kajastamist. Neist mõni erakordsem suudab ühiskonda hetkeks isegi raputada. Ootamatult surnud emalt 15 laenu päranduseks saanud laste lugu Eesti Ekspressis oli üks selline, mis pööras ühiskonna etteheitva pilgu reaktsioonina pankade poole ning jättis kõlama klassikalise hukkamõistu tavalisi inimesi nöörivatest ahnetest pankadest.

Liikmed

0

Tule liikmeks

Tule liikmeks

Finantssektori katusorganisatsioonina esindame liikmete ühiseid huve ning töötame avaliku sektoriga tihedas koostöös, et suurendada Eesti majanduslikku julgeolekut.

FinanceEstonia liikmeteks on väga erinevad ettevõtted ja organisatsioonid. Meie liikmed on näiteks LHV Group, Redgate Capital, NASDAQ Tallinna börs, Veriff, Funderbeam, Salv, EY, KPMG, Bigbank, Estateguru, Tallinna Tehnikaülikool, mitmed Eestis tegutsevad advokaadibürood ja paljud teised.

FinanceEstonia liikmeks ootame kõiki ettevõtteid ja organisatsioone, kellel on huvi ja soov muuta Eesti finantssektorit konkurentsivõimelisemaks, rääkida kaasa valdkonna arengut puudutavates küsimustes ning luua uusi kontakte nii Eestis kui ka välismaal.

Täida liitumisavaldus ning võtame sinuga ühendust.

Täida liitumisavaldus

Täida liitumisavaldus ja võtame sinuga ühendust.