Krediidiandjate ja -vahendajate töögrupp

Eesti vajab konkurentsi ja innovatsiooni soosivat tarbijakrediiditurgu. See aitab kaasa vastutustundlikule laenamisele, paremale mainele ning targematele krediidiotsustele. 

Eesti krediidiasutustel on kohustus jälgida vastutustundliku laenamise põhimõtteid, kuid ettevõtete ligipääs vajalikule infole on piiratud. FinanceEstonia veab eest positiivse krediidiregistri loomise arutelu era- ja riigisektori vahel, et luua kohalikele ettevõtetele soodsamad võimalused vastutustundliku laenamise põhimõtete jälgimiseks. Samuti toetab FinanceEstonia reklaamiseaduse muutmist konkurentsi suurendamiseks. 

Alates 2017. aastast annab FinanceEstonia välja krediidiandjate ja -vahendajate hea tava märgist, et aidata kaasa ausale ja vabale konkurentsile, usaldusväärse ja kestliku finantssüsteemi loomisele ning tarbijate kaitsele.

Töögrupi üritused

Töögrupi üritused

Töögrupi uudised

FinanceEstonia / 29.04.2024

Vastutustundlik krediiditurg on palju enamat kui pelgalt maksevõime hindamine

Krediidi kättesaadavus annab elanikkonnale rohkem võimalusi oma plaanide elluviimiseks. Samas ei tohi unustada, et krediidi pakkumine peab olema vastutustundlik. Väärkasutuse tagajärjed võivad omada kahju tarbijale, krediidiandjale, aga ka majanduslikule stabiilsusele. Ometi ei tähenda vastutustundlik krediiditurg üksnes kohustust järgida vastutustundliku laenamise põhimõtet, tõdes Finantsinspektsiooni finantsteenuste järelevalve osakonna jurist Teele Jürjer.

FinanceEstonia / 29.04.2024

Eksperdid: vajame tarbijakrediidi kohtuvaidluste menetluse head tava

Vastutustundliku krediidituru temaatikale keskendunud FinanceEstonia seminaril tõdeti, et tarbijakrediidi kohtuvaidluste praktika on muutunud. Koos sellega on tekkinud mitmeid müüte, näiteks seoses isikuandmete kaitsmisega. Lisaks nõustusid aruteluringis osalejad, et kallite kohtumenetluste asemel tuleks leida lahendusi, et võimalikult palju vaidlusi saaks lahendatud enne kohtusse jõudmist.

FinanceEstonia / 29.04.2024

Loodav seadus lisab täiendavaid nõudeid inkassofirmadele

Krediidiinkassode ja -ostjate seaduseelnõu põhineb Euroopa Liidu direktiivil ning tähendab, et peagi lähevad ka inkassofirmad riikliku järelevalve alla. Ehkki inkassod ei väljasta tarbijakrediiti, saavad nad kujundada ümber olemasolevaid lepinguid. Seega on nad üks osa krediiditurust ning on mõistlik, et neile kehtivad ühtsed standardid ja reeglid, usub Rahandusministeeriumi finantsteenuste poliitika osakonna juhataja asetäitja Thomas Auväärt.

Liikmed

0

Tule liikmeks

Tule liikmeks

Finantssektori katusorganisatsioonina esindame liikmete ühiseid huve ning töötame avaliku sektoriga tihedas koostöös, et suurendada Eesti majanduslikku julgeolekut.

FinanceEstonia liikmeteks on väga erinevad ettevõtted ja organisatsioonid. Meie liikmed on näiteks LHV Group, Redgate Capital, NASDAQ Tallinna börs, Veriff, Funderbeam, Salv, EY, KPMG, Bigbank, Estateguru, Tallinna Tehnikaülikool, mitmed Eestis tegutsevad advokaadibürood ja paljud teised.

FinanceEstonia liikmeks ootame kõiki ettevõtteid ja organisatsioone, kellel on huvi ja soov muuta Eesti finantssektorit konkurentsivõimelisemaks, rääkida kaasa valdkonna arengut puudutavates küsimustes ning luua uusi kontakte nii Eestis kui ka välismaal.

Täida liitumisavaldus ning võtame sinuga ühendust.

Täida liitumisavaldus

Täida liitumisavaldus ja võtame sinuga ühendust.