Kestliku rahastuse töögrupp

Eesti finantssektori jätkusuutlikkus on sama tugev kui on meie ettevõtete sisemine suutlikkus mõista ettevõtluse ja majanduse tulevikusuundi. Kestlikust äritegevusest on saanud konkurentsieelis ning majanduse vereringe tagajana on siin võtmeroll kanda finantssektoril.

Kestliku rahastuse töögrupi eesmärk on üldine teadlikkuse tõstmine ning info ja kogemuste jagamine. Samuti käib tihe koostöö avaliku sektoriga valdkonna arendamiseks ning püüd kujundada seadusandlust viisil, et vältida valdkonna üle reguleerimist. 

Eesmärk on hoida ka raporteerimisega kaasnevat halduskoormust mõistlikul tasemel ning luua eeskätt väiksematele turuosalistele mõeldud standardiseeritud teekaart.

Töögrupi üritused

Töögrupi üritused

Töögrupi uudised

Liikmed

7

Tule liikmeks

Tule liikmeks

Finantssektori katusorganisatsioonina esindame liikmete ühiseid huve ning töötame avaliku sektoriga tihedas koostöös, et suurendada Eesti majanduslikku julgeolekut.

FinanceEstonia liikmeteks on väga erinevad ettevõtted ja organisatsioonid. Meie liikmed on näiteks LHV Group, Redgate Capital, NASDAQ Tallinna börs, Veriff, Funderbeam, Salv, EY, KPMG, Bigbank, Estateguru, Tallinna Tehnikaülikool, mitmed Eestis tegutsevad advokaadibürood ja paljud teised.

FinanceEstonia liikmeks ootame kõiki ettevõtteid ja organisatsioone, kellel on huvi ja soov muuta Eesti finantssektorit konkurentsivõimelisemaks, rääkida kaasa valdkonna arengut puudutavates küsimustes ning luua uusi kontakte nii Eestis kui ka välismaal.

Täida liitumisavaldus ning võtame sinuga ühendust.

Täida liitumisavaldus

Täida liitumisavaldus ja võtame sinuga ühendust.