FinanceEstonia 2023. aasta olulisemate märksõnade ülevaade

Lõppev aasta kujunes FinanceEstoniale töiseks ja toimekaks, väljakutsetest puudust ei olnud. Sisulist tööd sektori arenguga seotud küsimustes oleme teinud terve aasta: osalesime aktiivselt seadusloome kujundamises ning esitasime muudatusettepanekuid kümnete finantsvaldkonda puudutavate seaduste täiendamiseks. Samuti seisime liikmete huvide eest suhtluses erinevate ametiasutustega sektori jaoks olulistel teemadel.

FinanceEstonia tänab kõiki, kes on aidanud seista finantssektori parema käekäigu eest ning tunnevad huvi meie tegemiste vastu. Soovime kõigile põnevaid ettevõtmisi, värskeid ideid ja õnnestumisi uuel aastal!

Lõppev aasta kujunes FinanceEstoniale töiseks ja toimekaks, väljakutsetest puudust ei olnud. Sisulist tööd sektori arenguga seotud küsimustes oleme teinud terve aasta: osalesime aktiivselt seadusloome kujundamises ning esitasime muudatusettepanekuid kümnete finantsvaldkonda puudutavate seaduste täiendamiseks. Samuti seisime liikmete huvide eest suhtluses erinevate ametiasutustega sektori jaoks olulistel teemadel. Kevadel toimunud Riigikogu valimiste eel kohtusime erakondade esindajatega ning andisime sektori vaate valimisprogrammidesse, samuti kommenteerisime valitsusliidu programmi.

On olnud hoogsaid kordaminekuid – teise pensionisamba peatatud maksete hüvitamine ja vabatahtlikud suuremad maksed teise sambasse –, aga ka mitmetel olulistel teemadel, nagu fintech strateegia ja positiivse krediidiregistri loomine ning AKI maksehäirete juhend, tagasihoidlikumaid arenguid.

Kuidas FinanceEstonia liikmetel täna läheb – millised on peamised mured ja rõõmud?

Finantssektoril tervikuna läheb hästi. Nagu elus ikka, on nii rõõme kui ka muresid. FinanceEstonia jaoks on kõige olulisem hoida fookuses liikmete vajadusi ja aidata leida lahendusi ühistele murekohtadele. Suured lahendamist ootavad teemad on õhuke kapitaliturg, fintech strateegia, positiivne krediidiregister ja tööandjapension. Samuti mitmed seadusandlusega seotud teemad nagu reklaamiseadus ja maksehäirete avaldamise juhend.

Lõppevast aastast on kaasa võtta mitmeid saavutusi. FinanceEstonial on uus koduleht ja visuaalne identiteet. Saame uuele aastale minna vastu värske ja kaasaegsema ilmega. 2023. aastal valisid liikmed FinanceEstoniale uue aktiivse juhatuse. Kapitaliturgude ja fintech töögrupid said uued juhid. Saame värske energiaga jätkata senist tegevust ja lahendada uusi väljakutseid. Oluline verstapost oli märtsis toimunud finantsjulgeoleku foorum ning ühest seal toimunud arutelust lendu läinud projekt rahatarkuse õpetamiseks Ida-Viru koolides. Koostöös TalTechiga valmis juba kolmas “Eesti FinTech Raport 2023”, korraldasime ka seminari “Fintech – Eesti järgmine edulugu või maha magatud võimalus?”

Finantssektori lõppeva aasta kõige olulisemad märksõnad

Aastat defineerivateks märksõnadeks on sarnaselt paljude teiste sektoritega ka finantssektorile intresside tõus, inflatsioon ja ebakindlus majanduskeskkonnas. Intressimäärade tõus kahandab laenunõudlust, inflatsioon põhjustab elukalliduse tõusu ja palgasurvet ettevõtetele ning üldine ebakindlus toob kaasa investeeringute vähenemise ja majanduse jätkuva jahtumise.

Ettevaates kujunevad järjest jõulisemalt uuteks prioriteetideks kestlik majandamine ja ESG, mille elluviimisel on finantssektoril keskne roll. Samuti soovib riik finantssektorit täiendavalt maksustada, analüüsimata selle võimalikku mõju ettevõtluskeskkonnale.

FinanceEstonia uue aasta soovid

Soovime, et 2024. aasta tuleks FinanceEstoniale ja meie 91 liikmele aktiivne ning täis kordaminekuid. Soovime olla liikmetele jätkuvalt toeks ühiste teemade vedamisel, et liikmed näeks ja tunneks meie tegevuses olulist lisaväärtust.

Täname kõiki liikmeid meeldiva koostöö ja panuse eest – meie organisatsioon saab olla nii tugev, kui aktiivsed on meie liikmed! Jätkame uuel aastal ühiselt koos uue hoo ja uute ideedega!

Anu Müürsepp, FinanceEstonia tegevjuht

Kaido Saar, FinanceEstonia juhatuse esimees