Joel Kukemelk: inimestel avaneb lõpuks vabadus otsustada enda pensioni üle

FinanceEstonia kogumispensioni töögrupi juhi Joel Kukemelki sõnul hüvitas riik 2023. aastal teise pensionisambasse kogujatele vahepeal peatatud maksed. Uue aasta alguses realiseerub aga viimase 20 aasta suurim positiivne muudatus kogumispensioni süsteemis – inimesed saavad esitada avaldusi teise pensionisamba suuremate maksete tegemiseks. 

FinanceEstonia kogumispensioni töögrupi juhi Joel Kukemelki sõnul hüvitas riik 2023. aastal teise pensionisambasse kogujatele vahepeal peatatud maksed. Uue aasta alguses realiseerub aga viimase 20 aasta suurim positiivne muudatus kogumispensioni süsteemis – inimesed saavad esitada avaldusi teise pensionisamba suuremate maksete tegemiseks. 

Milline oli 2023. aasta kogumispensioni töögrupi silme läbi?

2023. aasta alguses hüvitas riik teise pensionisambasse kogujatele vahepeal pooleteiseks aastaks peatatud maksed summas 248 miljonit eurot ning maksis selle pealt saamata jäänud tootluse tõttu intressi 22 miljonit eurot. Sellega said riigi vanad võlad kogujate eest klaaritud ning hakati rohkem vaatama kogumispensionisüsteemi puudutavate positiivsete muudatuste suunas.

Mis ja miks on töögrupi vaates 2023. aasta suurim õnnestumine?

2024. aasta jaanuarist kuni novembri lõpuni on inimestel võimalik esitada avaldusi teise pensionisamba suuremate maksete tegemiseks senise 2% (ise brutopalgast) + 4% (riik brutopalgast) asemel kas 4% + 4% või 6% + 4% skeemi peale minemiseks. Tegu on viimase 20 aasta suurima positiivse muudatusega kogumispensioni süsteemis, kus koguja kätte antakse vabadus ja vastutus otsustada, kui suurt pensioni tulevikus saada soovitakse. Kogumispensioni töörühm on terve aasta teinud koostööd kõigi fondivalitsejate, pensionikeskuse ning rahandus- ja sotsiaalministeeriumiga, et 2024. aastal inimesi kogumispensioni süsteemi muudatustest laialdaselt teavitada ja julgustada rohkem oma pensioni heaolusse panustama.

Mis ja miks on töögrupi vaates 2023. aasta suurim pettumus?

Kuigi tööandjapensioni loomist mainiti ka valimiste järgselt loodud uue valitsuse koalitsioonilepingus, pole sel aastal selles osas mingeid arenguid raporteerida. Tööandjapension on teema, mis saab olema kogumispensioni töörühmal kindlasti järgmise paari aasta suuremaid fookusi.

Mis on üks-kaks kõige olulisemat teemat, mis saavad uuel aastal olema töögrupi fookuses?

Suuremate teise pensionisamba maksete turuülese kampaania edukas ja tulemuslik korraldamine, et võimalikult paljud inimesed võtaksid kokku julguse 2% + 4% teise pensionisamba makseskeemi pealt liikuda 6% + 4% või 4% + 4% skeemile. Ja loomulikult tuleb fookusesse ka tööandjapension.

Milline on üks konkreetne uusaastasoov seoses kogumispensioni valdkonnaga? 

Et tööandjapension ei jääks vaid sõnadeks koalitsioonilepingus, vaid muutuks päriselt oluliseks osaks, et tagada tulevikus Eestis väärikas vanaduspõlv. Soov on, et selleks loodaks päris hoovad ja stiimulid, et 20 aastat pärast kogumispensioni süsteemi loomist tööandjapension Eestis lõpuks ikkagi lendu läheks.