Kaarel Ots: kestlikkusaruandluse taksonoomia ülereguleerivat mõju tuleb vältida

FinanceEstonia kestliku rahastuse töörühma juhi Kaarel Otsa sõnul mõjutab kestlikkusaruandluse taksonoomia finantssektorit tõsisemalt kui sisuliselt ükskõik milline muu regulatsioon. Selle mõju mõistmiseks ning selleks valmis olemiseks on loodud liikmete vahel vajalik diskussioon. Laiemalt on töörühma eesmärk just vastutustundliku ja jätkusuutliku finantseerimise edendamine ning ettevõtete teadlikkuse suurendamine. 

FinanceEstonia kestliku rahastuse töörühma juhi Kaarel Otsa sõnul mõjutab kestlikkusaruandluse taksonoomia finantssektorit tõsisemalt kui sisuliselt ükskõik milline muu regulatsioon. Selle mõju mõistmiseks ning selleks valmis olemiseks on loodud liikmete vahel vajalik diskussioon. Laiemalt on töörühma eesmärk just vastutustundliku ja jätkusuutliku finantseerimise edendamine ning ettevõtete teadlikkuse suurendamine. 

“Viis aastat tagasi ütles taksonoomiat puudutav vähene info, et muretsemiseks pole põhjust, sest see hakkab mõjutama vaid suuri- ja börsiettevõtteid. Tänaseks on see teadmine midagi muud – läbi liikmete vahelise dialoogi oleme nüüd rohkem teadlikud, mis juhtuma hakkab. Oluline on siinjuures vältida igasugust ülereguleerimist,” ütles Ots.

Töörühma peamiseks tegevuseks ongi üldine teadlikkuse tõstmine ning info ja kogemuste jagamine. Samuti toimub koostöös rahandus- ja keskkonnaministeeriumiga valdkonna arendamine, sh kaasarääkimine seadusandluse väljatöötamisel. Sektori eesmärk on raporteerimisega kaasneva halduskoormuse mõistlikul tasemel hoidmine ning standardiseeritud teekaardi loomine eeskätt väiksematele turuosalistele.