Joel Kukemelk: tööandjapensionist saagu jätk II samba suurematele maksetele

FinanceEstonia kogumispensioni töögrupi juhi Joel Kukemelki sõnul on keskmine pension Eestis 774 eurot. See tähendab, et ainuke võimalus pensionipõlves hakkama saamiseks on raha kogumine ja pensionisüsteemi arendamine. Laiemalt ongi töörühma eesmärk Eesti pensionisüsteemi jätkusuutlikkuse tagamine ning regulatsiooni kujundamine.

FinanceEstonia kogumispensioni töögrupi juhi Joel Kukemelki sõnul on keskmine pension Eestis 774 eurot. See tähendab, et ainuke võimalus pensionipõlves hakkama saamiseks on raha kogumine ja pensionisüsteemi arendamine. Laiemalt ongi töörühma eesmärk Eesti pensionisüsteemi jätkusuutlikkuse tagamine ning regulatsiooni kujundamine.

“Varasemalt on töögrupi fookuses olnud teavitustöö kogumispensioni mahtude ja kogumislahenduste suurendamise vajalikkusest ning turuülese II samba suuremate maksete kampaania ettevalmistus ja läbiviimine. Selle aasta peamisteks teemadeks on II samba suuremad maksed, tööandjapension, fondipension ning riiklik pensioni nügimine,” ütles Kukemelk. 

Positiivne on olnud, et huvi tänavu jaanuaris avanenud võimaluse vastu suurendada II samba sissemakseid on suur: selle sammu on praeguseks astunud üle 30 000 inimese. Jaanuarist novembrini saavad kogujad ise valida II sambas kogumise määra (2%, 4% või 6%), mis hakkab kehtima 2025. aasta jaanuarist.

Eesti ei peaks leppima vaeste pensionäridega ning inimeste endi suurema panuse kõrval on vaja ka riigil edasi liikuda tööandjapensioni jõustamisega. See oli ka Eesti pensionisüsteemi jätkusuutlikkuse analüüsi üks kandvamaid soovitusi.