Uuring: Eesti finantstehnoloogia sektori müügitulu tänavu kolmekordistub

Võrreldes eelmise aastaga prognoosivad Eesti finantstehnoloogia (FinTech) ettevõtted 2019. aastal sektori müügitulu kolmekordistumist, selgus TalTechi majandusanalüüsi ja rahanduse instituudi ning FinanceEstonia koostöös valminud uuringust.

Võrreldes eelmise aastaga prognoosivad Eesti finantstehnoloogia (FinTech) ettevõtted 2019. aastal sektori müügitulu kolmekordistumist, selgus TalTechi majandusanalüüsi ja rahanduse instituudi ning FinanceEstonia koostöös valminud uuringust.

Uuringust „FinTech Report Estonia 2019“ saab esmakordselt tervikliku ülevaate Eesti FinTech maastiku hetkeseisust, olulisematest tulevikutrendidest ning ettevõtjate ees seisvatest probleemidest. „2018. aasta lõpu seisuga oli uuringu kohaselt Eestis registreeritud vähemalt 84 ettevõtet, mille tegevust on võimalik liigitada FinTech alla,“ ütles  uurimisgruppi juhtinud TalTechi dotsent Laivi Laidroo.

„Seejuures on Eesti FinTech ettevõtted väikesemahulise koduturu tõttu seadnud oma sihid peamiselt välisturgudele ning ootavad suurimat kasvu just sealt,“ lisas Laidroo.

Uuringust selgub, et Eesti FinTech ettevõtted hindavad kõrgelt siinset soodsat ärikliimat ning ühiskonna digitaliseeritust, kuid peavad probleemseks sobivate oskustega töötajate vähesust ning seadusandluses valitsevat ebakindlust.

„Kitsaskohana nähakse regulatsioonide kohandamist: rohkem soovitakse näha regulaatori kaasamõtlemist, et tarbijate huvide kaitsmise kõrval ei kannataks innovatsioon. Uuringu kohaselt on ka FinTeche, kelle sõnul rakendab Finantsinspektsioon Eestis regulatsioone kõige karmimal võimalikul moel ning on üldse liialt konservatiivne,“ kinnitas FinanceEstonia FinTech töögrupi juht Kaido Saar.

Kõige tõenäolisema tulevikustsenaariumina näeb sektor ise seda, et traditsiooniliste finantsasutuste väljatõrjumise asemel hakatakse pankade rolli üha enam täiendama. “Koos otsitakse viise, kuidas partnerlusega paremaid teenuseid pakkuda ja kliendibaasi kasvatada. Nii peab kaasaegne pank olema ise juba sisuliselt FinTech ettevõte,“ lisas Saar.

Koguni kaks kolmandikku Eesti FinTech sektori ettevõtetest on loodud viimase nelja aasta jooksul. FinTech ettevõtete varade maht oli 2017. aastal kokku 427 miljonit eurot ning müügitulu ulatus ligikaudu 235 miljoni euroni, selgus TalTechi majandusanalüüsi ja rahanduse instituudi ning FinanceEstonia koostööd valminud uuringust. 

Raport „FinTech Report Estonia 2019“ on kättesaadav siit (inglise keeles).