Mihkel Stamm: seisame vastutustundliku äri- ja investeerimiskultuuri eest

Ühisrahastuse töörühma juhi Mihkel Stammi sõnul andis töörühm aktiivselt sisendit Euroopa Liidu ühisrahastuse regulatsiooni eelnõule ja määruse kohaldamisele Eestis.

FinanceEstonia ühisrahastuse töörühma eesmärk on koostöö seadusandjaga hea ettevõtluskeskkonna loomiseks, vastutustundliku investeerimiskultuuri edendamine ning liikmete omavahelise koostöö arendamine ja teadmiste jagamine. 

Ühisrahastuse töörühma juhi Mihkel Stammi sõnul andis töörühm aktiivselt sisendit Euroopa Liidu ühisrahastuse regulatsiooni eelnõule ja määruse kohaldamisele Eestis. Täna saavad ühisrahastusplatvormid esitada Finantsinspektsioonile taotlusi üleeuroopaliste tegevuslubade saamiseks ning esimesed ettevõtted on vastavad load ka saanud. Kuni novembrini kohaldub üleminekuperiood, mis tähendab, et jätkuvalt on oluline teadlikkuse tõstmine regulatsiooni teemadel Eestis.

Töörühma edasine fookus nihkub järjest enam vastutustundliku äri- ja investeerimiskultuuri edendamisele, sh liikmete omavahelise koostöö ja teadmiste arendamisele.