Veriffi raport: identiteedipettused on ülemaailmselt kasvutrendis

Tehnoloogiaettevõte Veriff avaldas oma 2020. aasta globaalse raporti online identiteedipettuste kohta. Raporti kohaselt on koos üldise digitaalse aktiivsuse kasvuga tõusujoones liikunud ka identiteedipettused. COVID-19 pandeemia tõttu kasvas globaalne pettuste määr aasta teises pooles 11% võrra. Maailmas on identiteedipettuste poolest juhtival kohal Ameerika Ühendriigid, Eesti raportis äramärkimist ei leia.

Tehnoloogiaettevõte Veriff avaldas oma 2020. aasta globaalse raporti online identiteedipettuste kohta. Raporti kohaselt on koos üldise digitaalse aktiivsuse kasvuga tõusujoones liikunud ka identiteedipettused. COVID-19 pandeemia tõttu kasvas globaalne pettuste määr aasta teises pooles 11% võrra. Maailmas on identiteedipettuste poolest juhtival kohal Ameerika Ühendriigid, Eesti raportis äramärkimist ei leia. 

„Sel aastal olid kõik ettevõtted sunnitud astuma suure sammu digitaliseerimise suunas. Pandeemiast tulenevate liikumispiirangute tõttu kasvas ka online pettuste arv, kuna kelmid kohanesid kiiresti muutuva maailmaga ja otsisid erinevaid võimalusi uute petuvõtete testimiseks,” kommenteeris Veriffi kaasasutaja Janer Gorohhov. „Samas turvaline isikusamasuse kaugtuvastamine on mistahes online äris identiteedipettuste ärahoidmisel võtmetähtsusega ka peale pandeemia lõppu.”

Raporti koostamisel analüüsis Veriff miljoneid andmepunkte tuvastades dokumente enam kui 190st erinevast riigist üle maailma. Peamised valdkonnad, mida raportis analüüsiti olid finantstehnoloogia, krüpto ja liikuvuse sektor.  

Kõikide riikide võrdluses on maailmas identiteedipettustega juhtival kohal Ameerika Ühendriigid, kus pettuste osakaal kõikidest verifitseerimistest on ligi 10%. Esiviisikusse mahuvad veel Vietam (9%), Nigeeria (6%) ning Euroopast Suurbritannia(5%) ja Hispaania (4%).

Pandeemiast tuleneva digitaalse aktiivsuse kasvu tõttu tõusis üldine identiteedipettuste määr sel aastal finantstehnoloogia ja liikuvuse sektoris enam kui 3 korda. Mõlema sektori puhul toimub kõige rohkem kelmuseid just Euroopa riikides – liikuvussektoris on pettused enimlevinud Hollandis, kus pettuste määr on üle 10% ning Suurbritannias (8%). Finantstehnoloogia vallas on enim pettusi Rumeenias (pettuste määr 5%) ja neile järgnevad Suurbritannia ja Hispaania pea 3%-ga. Ka krüpto valdkonnas püsis pettuste määr kõrge, kuid see oli aasta lõikes stabiilsem ilma märkimisväärsete hüpeteta.

Tavalisim dokumenditüüp, mida petturid kasutavad ebaseaduslikuks isikusamasuse tuvastamiseks, on ID-kaart (51% juhtudest), sellele järgnevad juhiluba (27%) ja pass (19%). Petturid eelistavad ID kaarte, kuna erinevaid riike vaadates on nende turvalisuse standardid madalamad kui näiteks passide puhul.

Veebimaailmas toimuvad peamiselt dokumendi-, identiteedi-, tehnilised ja korduspettused. Olenevalt sektorist pettuste liigid varieeruvad. Käesoleva raporti tulemustest selgub, et identiteedipettused on tõusuteel: tegemist on levinuima kelmuse liigiga finantstehnoloogia valdkonnas (70% juhtudest) ja krüpto valdkonnas (40%).

Raporti koostamisel analüüsis Veriffi pettuste tuvastamise meeskond miljoneid veriftseerimisi ajavahemikus käesoleva aasta 1. jaanuarist kuni 7. detsembrini. Kogu raport on inglise keeles kättesaadav siin: https://www.veriff.com/reports/the-veriff-fraud-report-2020

Veriff loob usalduse infrastruktuuri, mis võimaldab igal veebilehel ja mobiilirakendusel viia isik kokku riigi poolt väljastatud isikutunnistusega. Kaugtuvastuseks kasutab Veriff tehisintellekti abi, analüüsides tuhandeid tehnoloogilisi ja käitumuslikke näitajaid. Veriff suudab tuvastada dokumente enam kui 190 riigist.