Vastvalminud rahatarkuse strateegiaga kutsub ministeerium õpetajate mentorvõrgustikus osalema

Maikuus valmis Rahandusministeeriumi eestvedamisel uus rahatarkuse strateegia 2021-2030. Ministeeriumi rahatarkuse koordinaator Liisi Kirsh kutsub ettevõtteid ja spetsialiste rahatarkuse koolitunde andma.

Maikuus valmis Rahandusministeeriumi eestvedamisel uus rahatarkuse strateegia 2021-2030. Ministeeriumi rahatarkuse koordinaator Liisi Kirsh kutsub ettevõtteid ja spetsialiste rahatarkuse koolitunde andma.

Värskelt valminud strateegia sõnastab kolm eesmärki: rahatarkus on kõigile kättesaadav, rahatarkust kasutatakse igapäevaelu otsuste tegemisel ja toetav keskkond julgustab rahatarkuse kasutamist.

Oluline fookus on muuta õppevõimalused kõigile kättesaadavaks ja viia rahatarkuse õpe sisse juba lasteaedadesse. Teisalt on eesmärk see, et inimesed oleksid rahatargad oma otsustes ka igapäevastes tegemistes, planeerides oma kulusid ja tulusid ning arvestades oma rahalisi võimalusi ja vajadusi. Rahatarkuse edendamisega soovitakse tõsta inimeste rahulolu ja elukvaliteeti nii, et nad paremini majandades tunneksid end igapäevaotsustes finantsiliselt kindlamalt ja saaksid suurendada oma heaolu.

Sektoriülene koostöö

„Rahatarkuse edendamise alustalaks on era-, avaliku ja kolmanda sektori tihe koostöö sünergiaefekti saavutamiseks sihtgruppideni jõudmisel,“ rõhutas rahandusministeeriumi rahatarkuse koordinaator Liisi Kirch. „Oluline on tegevuste pikemaajalisem vaade ja süsteemsus ühise koostöö koordineerimisel, et vältida olukorda, kus igaüks toimetab oma organisatsiooni võimekuse piirides omaette. Just siin tahab rahandusministeerium anda oma panuse keskse koordineerija ja koostöö hoidjana.“

Lähiaastate tegevuskavas grupeeritakse koostöötegevusi eesmärkide lõikes. Näiteks rahatarkuse kättesaadavamaks muutmise eesmärgi elluviimiseks laiendatakse õpetajate rahatarkuse mentorklubide tegevust üle-eestiliseks, jätkatakse panustamist ettevõtlus- ja karjääriõppeprogrammi „Edu ja tegu“ raames ning töötatakse välja rahatarkuse e-kursus täiskasvanutele. Teise eesmärgi puhul – rahatarkust kasutatakse igapäevaelu otsuste  tegemisel – analüüsitakse näiteks investeerimiskonto süsteemi ning tehakse arendusettepanekud selle parendamiseks ning otsitakse võimalusi, kuidas paremini aidata võlgadesse sattunud inimesi. 

Rahatarkus koolidesse

Ministeerium on koostamas nimekirja inimestest, kes oleksid huvitatud rahatarkuse koolitundi andma. Oma eelistustest ja potentsiaalsetest teemadest saab märku anda siin. Konkreetse võimaluse ja pakkumisega võtab ministeerium huvilistega otse ühendust. 

Lisaks otsib ministeerium huvilisi, kes oleksid panustama mentoritena, et õpetajatel oleks julgem ja kindlam ka rahatarkuse teemasid koolitundides käsitleda. Sügisest on plaan mentorklubide võrgustik Ettevõtliku Kooli abiga üle-eestiliseks laiendada. Kõik huvilised saavad endast märku anda meiliaadressil bret.klemm@fin.ee.

Rahatarkuse strateegiaga saab tutvuda siin.