Valmimas on TalTechi ja FinanceEstonia fintech sektori ülevaatlik raport

Septembris saab valmis TalTechi ja FinanceEstonia ühine raport, mis annab ülevaate Eesti fintech sektorit mõjutavatest arengutest ja väljakutsetest ning näitab, millised on olnud peamised muutused viimase paari aasta jooksul.

Septembris saab valmis TalTechi ja FinanceEstonia ühine raport, mis annab ülevaate Eesti fintech sektorit mõjutavatest arengutest ja väljakutsetest ning näitab, millised on olnud peamised muutused viimase paari aasta jooksul. FinanceEstonia tutvustab uuringutulemusi kindlasti ka liikmetele – täpsem info selle kohta tuleb õige pea!

Sama uuringut on tehtud ka varem, 2021. aastal valminud raportist selgus, et ehkki Eesti fintech-ettevõtete asukoha valikut on tugevalt mõjutanud asutajate side Eestiga, ollakse valmis otsuseid muutma, kui kapitali ei leita piisavalt või ei olda rahul kohaliku regulatiivse keskkonnaga.

Kokku oli 2020. aasta lõpu seisuga Eestis registreeritud vähemalt 215 finantstehnoloogia ettevõtet. Nendest 24% moodustasid digitaalsete varade vahendamisega, 20% laenamisega ning 13% maksetega tegelenud ettevõtted. Üle poole (53%) kohalikest fintechidest olid siis kolme kuni viie aasta vanused, rohkem kui kümme aastat tegutsenud ettevõtteid oli sektoris veerandsada (12%). 64% küsitluses osalenud ettevõtetest tegutses paralleelselt nii Eestis kui välismaal, 32% ainult Eestis ning 4% vaid välismaal.

Millised saavad olema värsked andmed, jagame raportit tutvustades juba peagi!

Foto: Shutterstock