Valikuvõimalus ettevõtte kasvu rahastamiseks suureneb

FinanceEstonia kapitaliturgude töögrupi juhi Aare Tammemäe sõnul on ettevõtjatel kasvu rahastamiseks turul vajaliku finantseeringu leidmiseks sobivaid võimalusi mitmeid, kuid neid kasutatakse siiski veel vähe.

FinanceEstonia kapitaliturgude töögrupi juhi Aare Tammemäe sõnul on ettevõtjatel kasvu rahastamiseks turul vajaliku finantseeringu leidmiseks sobivaid võimalusi mitmeid, kuid neid kasutatakse siiski veel vähe. FinanceEstonia juhatuse esimees Rauno Klettenberg tõdes, et tehnoloogia odavamaks muutumine on tegur, mis annab rohkem võimalusi väikefirmadele ning parandab kapitali kättesaadavust. Mõlemad kõnelesid Eesti majanduskonverentsil “Finantssektori arengusuunad 2017. aastal”.

“Eestis on ebaproportsionaalselt palju pangalaene. Võlakirja- ja aktisaturg on samas suhteliselt marginaalsed. Oleme kordades väiksema finantssügavusega kui arenenud riigid,” kõneles Tammemäe. Sellest hoolimata jäävad ka pangad tema hinnangul oluliseks rahastamisallikaks. “Eriti erinevate ülevõtmistehingute korral, kus pangad suudavad väga keerulisi struktuure luua,” lisas ta.

Eestis moodustavad kogu finantsvarast suisa 85% pangalaenud, samal ajal kui arenenud riikides on pangalaenude osakaal vaid 30%, võlakirjadel 49% ning aktsiaturul 21%. “Tallinna börsil noteeritud ettevõtete turuväärtus võrdluses SKT-ga on vaid 9,3%. Majanduse finantssügavus peaks olema oluliselt suurem,” lisas ta.

Investeerimiseks seni kasutamata võimalus on Tammemäe kinnitusel eraisikute hoiustel seisev kuus miljardit eurot. “Sellele ligipääsemiseks on vaja pakkuda instrumenti, mis riski poolest sobiks. Tallinna börsile on vaja staaraktsiaid. Omakapitali kaasamiseks on Tallinna börs sobiv võimalus ja LHV on seda hiljuti ka näidanud,” lisas Tammemäe.

FinanceEstonia seisab kapitaliturgude arendamise eest, et aidata omakorda kaasa Eesti majanduskasvule. “Palju sõltub siin ka riigi loodavast raamistikust. Hea näide on penisonifondide piirangute lõdvendamine, aga muudatusi vajaks näiteks ka prospektimäärus,” näitlikustas Tammemäe.

Tingimustes, kus tehnoloogia järjest odavneb, saavad ka väiksemad ettevõtted teha kiireid arenguhüppeid. Tänu tehnoloogiale saame olemasolevate teenuste hinna miinimumini viia,” rääkis Rauno Klettenberg. Ettevõtjad peaksid tema sõnul olema pidevalt valvel ja vaatama, kuidas oma turgu kaitsta. “Praegu on võimalik osta väärtpabereid palju soodsamalt ja turvalisemalt kui kunagi varem. Finantstehnoloogia areng aitab kaasa ka kapitaliturgude ning majanduse arengule,” sõnas ta.

Selleks, et ettevõtted saaksid sündida ja areneda on vaja rahastamisvõimaluste spektrit laiendada. “Muutused on õnneks toimumas – nii börsilt, alternatiivturult kui ka kapitaliturult laiemalt on hakatud rohkem kapitali kaasama. Palju tööd seisab aga ees veel ka investorhariduse ja mõtteviisi muutusega,” lisas Klettenberg.