Uuring heidab varju Eesti ärihariduse tasemele

Tartu Ülikooli majandusteaduskonna eestvedamisel valmis MTÜ FinanceEstonia tellitud Eesti finantssektori inimvara seisundit ja tulevikuvajadusi kaardistav uuring.

Tartu Ülikooli majandusteaduskonna eestvedamisel valmis MTÜ FinanceEstonia tellitud Eesti finantssektori inimvara seisundit ja tulevikuvajadusi kaardistav uuring. Uuringust selgub, et finantssektori edasiseks arenguks on vaja lahendada kolm peamist kitsaskohta – muuta kõrgharidus rahvusvahelisemaks, saavutada tihedam koostöö valdkonna ettevõtetega ning koolitada analüütiliste oskustega spetsialiste.

Finantssektori ettevõtete arv on Eestis kasvutrendis ning sellest tulenevalt suureneb ka vajadus kvaliteetse tööjõu järele. Paraku kinnitab valminud uuring, et finantsvaldkonna kõrghariduse kvaliteet tekitab tööandjates muret.

“Ülikoolides õpetatakse sageli seda, mida õppejõud oskavad, mitte seda, mida turuosalised vajavad. Kui lisaks sellele vaadata maailma mastaabis eliitülikoole, siis seal on õppimise kõrval täiskohaga töötamine välistatud. Meil on töötamine aga pigem reegel,” näitlikustab FinanceEstonia juhatuse liige Kaido Kaljulaid uuringutulemuste põhjal finantshariduse taset.

Ühest küljest viitab see saadava hariduse tasemevahele, aga teisalt paneb tööandjad ja riigi raske valiku ette: “Kas kulutada üha rohkem finantsteenuste ostmiseks välisriikidest või arendada valdkonda siin,” küsib Kaljulaid.

Üheks sõlmprobleemiks on uuringu kohaselt ka ebapiisav koostöö ülikoolide ja finantsettevõtete vahel ning praktikute vähene kaasamine õppeprotsessi. FinanceEstonia inimvara töögrupi jaoks muudab selle üllatavaks asjaolu, et paljud ettevõtted on tegelikkuses valmis oma panuse andma. Mingil põhjusel ei ole see sõnum aga ülikoolideni jõudnud.

Uuringu järgi hindavad tööandjad kõige kõrgemalt Tartu Ülikooli magistrantuuri haridusega spetsialiste, Tallinna Tehnikaülikooli magistriprogrammi ning Riia Kõrgema Majanduskooli (SSE) bakalaureuseprogrammi läbinud spetsialiste.

Kuna tänapäeva finantsettevõtted on üha enam ka IT-firmad, siis peaks tulevastel spetsialistidel olema ka tugev IT-alane haridus. Suurim nõudlus on täna spetsialistide järele, kes suudaksid kliente nõustada, nagu näiteks finants- ja laenuanalüütikud või maksu- ja kindlustusspetsialistid.

“Spetsiifilistest IT-oskustest on aga vara rääkida, sest täna puuduvad koolilõpetajatel tihti ka kõige lihtsamal tasemel analüütilised oskused ning isegi elementaarsed suhtlemis- ja eneseväljendusoskused,” viitab Kaljulaid uuringule. Rahvusvahelisel tasemel käib nende oskuste arendamine aga äriharidusega käsikäes.

FinanceEstonia on 2011. aastal loodud finantssektori esindusorganisatsioon, mille eesmärk on luua arenguvõimalusi liikmetele ja toetada majandusarengut läbi valdkonna rahvusvahelistumise, innovatsiooni ja kapitali kättesaadavuse parandamise.

FinanceEstonia, “Inimvara uuring”

 

Meediakajastusi: