Üldkoosolekuid saab edaspidi pidada elektrooniliselt

Valitsus kiitis 16. aprilli istungil heaks Justiitsministeeriumi eelnõu üldkoosolekute korraldamiseks ja otsuste vastuvõtmiseks elektroonilisel teel.

Valitsus kiitis 16. aprilli istungil heaks Justiitsministeeriumi eelnõu üldkoosolekute korraldamiseks ja otsuste vastuvõtmiseks elektroonilisel teel. 

Kokkuvõtlikult on tulevikus kõikidel ühingutel võimalik võtta otsuseid vastu kas füüsilisel koosolekul või osaliselt või tervikuna elektroonilisel koosolekul. Lisaks on kõikide ühingute kõrgeimatel juhtorganitel võimalik võtta vastu otsuseid koosolekut kokku kutsumata eelnõu hääletamisega. OÜ-de ja AS-ide puhul saavad osanikud/aktsionärid anda hääle ette kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Endiselt säilib võimalus võtta otsuseid vastu kirjalikult, kui kõik on nõus. Kõik muudatused on püsivad ja ei ole mõeldud üksnes eriolukorra jaoks.

Majandusaasta aruannete esitamise tähtaegu edasi ei lükatud, kuna eelduslikult jõustuvad muudatused mõne nädala pärast ning muudatuste valguses peaks kõigil olema võimalik otsused, kas siis koosolekul või koosolekut kokku kutsumata, õigeks ajaks vastu võtta.

Ühispöördumist vedas Soraineni partner Piret Jesse, kes andis muudatustest pikema ülevaate veebiseminaril, mis on järelvaadatav siit: https://youtu.be/6-_R9y4a3A4 .