Ühisrahastust ootab ees Euroopa-ülene regulatsioon

Ühisrahastuse reguleerimine on valdkonna vastu usalduse loomiseks ja ühtsete mängureeglite paika panemiseks oluline, ent veelgi tähtsam on, et see kaitseks ühtaegu nii investorite kui ka turuosaliste endi huve, kirjutab ühisrahastuses tegutseva EstateGuru tegevjuht ja FinanceEstonia ühisrahastuse töögrupi liige Mihkel Stamm.

Ühisrahastuse reguleerimine on valdkonna vastu usalduse loomiseks ja ühtsete mängureeglite paika panemiseks oluline, ent veelgi tähtsam on, et see kaitseks ühtaegu nii investorite kui ka turuosaliste endi huve, kirjutab ühisrahastuses tegutseva EstateGuru tegevjuht ja FinanceEstonia ühisrahastuse töögrupi liige Mihkel Stamm.

„Kui regulatsiooniga liiga rutakalt toimetada, siis võivad tööõnnetused sisse sattuda, mida on hiljem raske muuta. See omakorda võib uued algatused välja suretada või oluliselt konkurentsivõimet piirata. Seega on tark lasta turul areneda ja vaadata, kus tegelikult kitsaskohad on,“ selgitas Stamm.

Riiklikust reguleerimisest veelgi olulisemaks peavad ühisrahastajad piiriülest regulatsiooni, mis lubaks ettevõtetel laieneda, oma äri skaleerida ning seeläbi sektoril areneda. Üldisel tasandil on ühisrahastuse regulatsioon Euroopas praegu just välja töötamisel. Samas on kaEuroopa Komisjoni ühisrahastuse regulatsiooni lõppjärgus olevas eelnõusmitmeid nüansse, kus FinanceEstonia soovib veel aktiivselt kaasa rääkida.

„Näiteks takistab liikmesriikidele täiendavate piirangute seadmise õigus laienemist ja skaleerimist. Samuti tekitab küsitavusi investorite jaotus ning neile seatavad investeerimispiirangud. Meie nägemuses vähendab antud investeerimiskorralduste tagasivõtmise periood konkurentsivõimet ja muudab protsessi liialt keerukaks,“ loetles Stamm.

Ehkki regulatsioon on välja töötamisel, on osad riigid otsustanud varasemalt juba ise enda regulatsioonid väljastada. See on tekitanud olukorra, kus riigiti on mängureeglid väga erinevad. See paraku ei loo vajalikke eeldusi ühtse turu loomiseks ning väheneb konkurentsivõime.

FinanceEstonia ühisrahastuse Hea Tava komisjon on Stammi kinnitusel läbi vaatamas tänavu esitatud aruandeid, misjärel kinnitatakse 2019. aasta Hea Tava märgised. Kuni Eestis ühisrahastus riiklikult reguleeritud pole, on ennekõike väliste investorite ja institutsioonide silmis sektori Hea Tavaga liitumisel usalduse tekitamise seisukohast oluline väärtus. Ühtsete mängureeglite loomine ja tunnustamine ongi FinanceEstonia poolt loodud ühisrahastuse Hea Tava üks peamisi rolle.