Ühisrahastuse töögrupp tegeleb valdkonna regulatsioonide ja hea tavaga

Ühisrahastuse töögrupp andis 2018. aastal sisendi Euroopa Komisjoni ühisrahastuse regulatsiooni eelnõule. 2019. aastal on eesmärgiks toetada uute finantseerimisplatvormide tegevust juhtivate regulatsioonide ühtlustamist Euroopa Liidu tasandil.

Ühisrahastuse töögrupp andis 2018. aastal sisendi Euroopa Komisjoni ühisrahastuse regulatsiooni eelnõule. 2019. aastal on eesmärgiks toetada uute finantseerimisplatvormide tegevust juhtivate regulatsioonide ühtlustamist Euroopa Liidu tasandil.

Samuti planeeritakse ühisrahastuse hea tava märgise uuendamist ning jätkatakse valdkonna hea tava järgimist.