FinanceEstonia hommikuseminar “Kuidas tagada vastutustundlik krediiditurg?”

Eesti kohtupraktika on võtnud fookusesse inimeste kaitsmise tarbijakrediidilepingu ebamõistlike tingimuste ja lepingurikkumisega kaasnevate tagajärgede eest. Hiljutises Riigikohtu lahendis selgitati, et krediidiandja või temalt nõude omandanud inkassoettevõtja peab senisest enam suutma oma nõuet tõendada. 

Tarbija vastu nõude esitamisel tuleb tõendada, et krediidiandja on enne krediidi andmist kogunud tarbija krediidivõimelisuse hindamiseks vajalikku teavet nii andmekogudest kui ka tarbijalt endalt. Samuti tuleb tõendada, et teavet on vastutustundlikult hinnatud ja tarbija krediidivõimelisuses veendutud.

Seminaril leiame vastused küsimustele:

  • Kas vastutustundliku laenuturu tagamiseks tuleb tarbija kohtus alasti kiskuda?
  • Kas ja millised on kulukast kohtumenetlusest üle-laenamise vältimiseks tõhusamad ja odavamad lahendused?
  • Millised on tarbijakrediidisektori ootused riigile?

Seminari kava

10.00 – 10.20 “Tarbijakrediidivaidluste kohtupraktika arengud ja suunad”

  • Anna Liiv (Harju Maakohtu kohtunik)

10.20 – 10.40 “Ülevaade krediidiinkassode ja -ostjate seadusest”

  • Thomas Auväärt (Rahandusministeeriumi finantsteenuste poliitika osakonna juhataja asetäitja)

10.40 – 11.00 “Vastutustundlik krediiditurg järelevalve vaatest”

  • Teele Jürjer (Finantsinspektsiooni jurist)

11.00 – 12.15 Arutelu: “Kuidas lahendada kohtus nõuete tõendamisega seotud kitsaskohad?”

  • Anna Liiv (Harju Maakohtu kohtunik)
  • Krista Raudsepp (Julianus Inkasso peajurist)
  • Liina Heinmäe (LHV Finance jurist ja vastavuskontrolli spetsialist)
  • Andrus Alber (FinanceEstonia juhatuse liige, moderaator)

12.15 – 12.30 Küsimused ja vastused