Tegevust alustas finantsinnovatsiooni ümarlaud

Eesti Panga eestvedamisel kogunes veebruaris esimest korda finantsinnovatsiooni ümarlaud. Erasektorit esindab ümarlaual FinanceEstonia. Kaks korda aastas koguneva ümarlaua mõte on luua sektoriülene platvorm, pidamaks regulaarset arutelu ja dialoogi riigiasutuste ja erasektori vahel, et toetada finantsinnovatsiooni jätkusuutlikku arengut ja suurendada koostööd.

Eesti Panga eestvedamisel kogunes veebruaris esimest korda finantsinnovatsiooni ümarlaud. Erasektorit esindab ümarlaual FinanceEstonia.

Kaks korda aastas koguneva ümarlaua mõte on luua sektoriülene platvorm, pidamaks regulaarset arutelu ja dialoogi riigiasutuste ja erasektori vahel, et toetada finantsinnovatsiooni jätkusuutlikku arengut ja suurendada koostööd. Ümarlaua tegevust veab Eesti Pank ning liikmed on Finantsinspektsioon, Rahandusministeerium, Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, FinanceEstonia, EAS ja KredEx.

Ühiste aruteluteemadena näevad liikmed nii keskpanga digiraha, piiriüleste maksete ja maksesüsteemide, kübervastupanu, krüptovarade, suurandmete kui panganduse uute rahastusplatvormidega seonduvat.

Esimesel kohtumistel pandi ühiselt paika tegutsemispõhimõtted ja teemavaldkonnad ning iga organisatsiooni esindaja andis lühiülevaate finantsinnovatsiooniga seotud teemadest, mis eesoleval aastal fookuses on.