Teadusartikkel uurib asukoha rolli FinTechide kujunemisel

Valminud on TalTechi rahanduse uurimisrühma teadusartikkel FinTech ettevõtete asutamisintensiivsusest ja selle mõjuteguritest. Artikli fookus on 107 riigi andmetel perioodil 2007-2017.

Valminud on TalTechi rahanduse uurimisrühma teadusartikkel FinTech ettevõtete asutamisintensiivsusest ja selle mõjuteguritest. Artikli fookus on 107 riigi andmetel perioodil 2007-2017. 

Teadusartikli autorite Laivi Laidroo ja Mari Avarmaa sõnul selgub uurimusest, et:

  • Koguarvult enim FinTech ettevõtteid on asutatud USAs, sellele järgnevad Suurbritannia, India, Kanada, Saksamaa ning Austraalia. Kui jagada asutatud ettevõtete arv tööealiste inimeste arvuga, siis on selgelt näha tendentsi, et leitud näitajad on suuremad väiksemates riikides ` juhib Luksemburg ning sellele järgnevad Malta, Singapur, Eesti ning Küpros.
  • Olulisi erinevusi FinTech ettevõtete arvus ja asutamisintensiivsuses on ka regiooniti. Selgelt rohkem nii koguarvult kui tööealiste inimeste kohta on FinTech ettevõtteid asutatud Põhja-Ameerikas ning Lääne-Euroopas.
  • Tugevama IT teenuste klastriga riikides on FinTech ettevõtete asutamisintensiivsus kõrgem. Samas finantsteenuste klastri roll on mõnevõrra nõrgem. See viitab sellele, et FinTech ettevõtete asutamisintensiivsuse suurenemisele avaldaks positiivset mõju soodsamate tingimuste loomine IKT sektori arenguks laiemalt.
  • FinTech ettevõtete asutamisintensiivsus on samuti kõrgem riikides, kus ülikoolide ja ettevõtete koostöö on tugevam ning keskkooli tasemel hariduse saajate osakaal, püsiliini ühenduste arv ja üldine IKT valmidus (kombinatsioon infrastruktuurist, kättesaadavusest ning oskustest) suurem. See viitab sellele, et investeeringud IKT infrastruktuuri ning haridusse võimaldavad toetada FinTech ettevõtete arengut.
  • Alahinnata ei saa väliskeskkonna rolli, sest nendes riikides, mis on viimase kümnendi jooksul läbinud majanduskriisi, on FinTech ettevõtete asutamisintensiivsus olnud kõrgem. Samas on olulised ka riigi väiksem sekkumine finantssektori tegevusse ning arenenum finantssektor tervikuna.
Joonis 1. Vertikaalteljel on kujutatud aastatel 2007-2017 asutatud FinTech ettevõtete koguarv miljoni tööealise inimese kohta.

Artikkel on leitav siit: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/08985626.2019.1675777