Tarbijakrediidi reklaami keelustamine piiraks konkurentsi

Uus võimuliit lubab koalitsioonileppes ennetada inimeste sattumist ebaõiglastesse võlaskeemidesse. Selleks soovitakse luua positiivne krediidiregister, keelustada hasartmängude, veebiennustusmängude ja kiirlaenude reklaamid ning tagada järelevalve ja võlanõustamisteenus.

Uus võimuliit lubab koalitsioonileppes ennetada inimeste sattumist ebaõiglastesse võlaskeemidesse. Selleks soovitakse luua positiivne krediidiregister, keelustada hasartmängude, veebiennustusmängude ja kiirlaenude reklaamid ning tagada järelevalve ja võlanõustamisteenus.

FinanceEstonia krediidiandjate ja -vahendajate töögrupi juhi Martin Läntsi sõnul on eesmärk tervikuna tervitatav, ent kiirlaenude reklaami keelustamine vajab täpsustamist, et vältida sellega kaasneda võivaid soovimatuid tagajärgi. “Tegelikult puudub selline mõiste nagu kiirlaen, seega ei saa rääkida ka kiirlaenu reklaamist ning selle keelustamisest. Tõenäoliselt mõeldakse selle punkti all tarbijakrediidi reklaami, mille tervikuna keelustamine tekitaks aga olukorra, mis piiraks ausat konkurentsi,” ütleb Länts. 

Tarbijakrediidi mõiste alla koonduvad ka näiteks eluasemelaen, liising, järelmaks, väikelaen ja krediitkaart. Seega tähendaks igasuguse tarbijakrediidi reklaami keelustamine Läntsi hinnangul ebamõistlikku konkurentsi piiramist ning takistaks inimesele targa finantsotsuse tegemiseks olulise teabe pakkumist.

Aasta tagasi andis FinanceEstonia majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile sisendit juba siis plaanis olnud reklaamiseaduse muutmiseks ja regulatsiooni kaasajastamiseks. Sektori seisukoht oli ning on siiani, et tarbijakrediidi reklaami regulatsiooni eesmärk on välistada reklaam viisil, mis kallutab tarbijat kergekäeliselt laenu võtma. 

“Siiski peaks olema lubatud tarbijate teavitamine toote olemusest ning põhitingimustest, sest see aitab teha teadlikke ning erinevatele pakkumiste võrdlustel põhinevaid krediidiotsuseid. Tasakaalustatud ja objektiivse informatsiooni avaldamise keelamine takistaks oluliselt konkurentsi ning on seeläbi kahjulik tarbijale,” lisab Länts.

“Sellise sammu tulemusel võivad inimesed hakata tegema neile lõppkokkuvõttes halvemaid otsuseid, väheneb üldine konkurents ning Euroopa mõistes juba niigi kõige kõrgema intressiga tarbijakrediidi tooted muutuvad Eestis veel kallimaks,” näitlikustas FinanceEstonia krediidiandjate ja -vahendajate töögrupi juht võimalikku negatiivset stsenaariumit. 

Oluline on märkida ka, et tarbijakrediidi reklaamid on Eestis juba väga konkreetsed piirid saanud. Tarbijakrediidi reklaam peab vastama ka reklaami üldnõuetele ning turuosaliste korrektse käitumise üle toestavad järelevalvet nii tarbijakaitse ametkonnad kui ka Finantsinspektsioon.

FinanceEstonia nägemuses peab reklaam, millega teavitatakse valmisolekust anda tarbijakrediiti või vahendada tarbijakrediidilepinguid, olema ka edaspidi vastutustundlik ja tasakaalustatud. Reklaam ei tohi jätta muljet, et tarbijakrediidi võtmine on riskivaba ja lihtne võimalus finantsprobleemide lahendamiseks. 

Kõige efektiivsem meede laenuturu läbipaistvamaks muutmiseks on koalitsioonileppes kiirlaenu reklaami keelustamise punktiga koos esitatud positiivse krediidiregistri loomise soov. Erasektor on seda pikalt soovinud ning pakkunud valmisolekut ka vajadusel registrit ise pidada ja arendada. Positiivse krediidiregistri kasutegur ning toimimise võti seisneb selles, et andmete edastamine registrisse ning registriandmetest lähtumine füüsilise isiku krediidivõimelisuse hindamisel peab olema kõigile Eesti finantsasutustele kohustuslik.