Tarbijakaitseamet andis ülevaate tarbijakrediidi reklaamidega seonduvast

FinanceEstonia esindajad osalesid 13. septembril Tarbijakaitseameti poolt korraldatud tarbijakrediidi reklaamialasel infopärastlõunal. Kohtumisel anti ülevaade kaheksa kuu kogemustest tarbijakrediidi reklaami järelvalves.

FinanceEstonia esindajad osalesid 13. septembril Tarbijakaitseameti poolt korraldatud tarbijakrediidi reklaamialasel infopärastlõunal. Kohtumisel anti ülevaade kaheksa kuu kogemustest tarbijakrediidi reklaami järelvalves.

Tarbijakaitseamet on seadusemuudatuste kehtima hakkamisest alates viinud läbi 60 menetlust, millest enamus seotud reklaamides esitatava teabe nõuete rikkumisega. Ettekirjutusi ühelgi juhul teha vaja pole olnud, kuna ettevõtjad lõpetasid pärast sellele tähelepanu juhtimist rikkumise.

Tarbijakaitseamet tõi välja ka näiteid menetluses olnud reklaamidest. Selleks, et saaks selgemaks, mis on ikkagi lubatud ja mis mitte, teevad Finantsinspektsioon ja Tarbijakaitseamet koostöös uue juhendi. “Juhendit plaanitakse printsiibipõhiselt, mitte üksikjuhtumite kesksena. Idee on probleemidele läheneda juhtkonna kaudu ehk kui on näha, et ettevõtja kõnnib järjepidevalt piiri peal, siis räägitakse probleemist juhtkonnaga,” selgitas Inbanki vastavuskontrolli juht Tuuli Säärits. Juhendi esimest projekti on oodata käesoleva aasta lõpus.

Novembri alguses plaanib Tarbijakitseamet tutvustada reklaaminõukojas lähenemist, et Reklaamiseadust muutmata saavutada see, et teenusepakkuja veebilehel ei pea hindama, kas tegemist on teabe või reklaamiga. Samas on Sääritsa hinnangul selge, et uue juhendiga mingit imet ei tehta. “Seaduse muutmise teemat ei käsitletud ning probleem on endiselt praeguses sõnastuses,” lisab ta.

FinanceEstonia krediidiandjate töögrupi juht Andrus Alber: “FinanceEstonia arvates on jätkuvalt oluliseks probleemiks tänane reklaamiseaduse sõnastus, mis piirab nii konkurentsi kui innovatsiooni. Seetõttu jätkab FinanceEstonia pingutusi, et kaoks tele- ja raadioreklaamide lauskeeld ning muudes kanalites edastatavale reklaamile seatud piiranguid leevendataks.“