25. jaanuar

12:00 — 13:30

Krediidiandjad ja -vahendajad

Reklaamiseaduse teemaline ümarlaud

Mitmete turuosaliste eestvedamisel sai koostatud märgukiri reklaamiseaduse ja -juhendi rakendamise probleemidest. Tõstatatud teemade taustal oleme FI ja TKA-ga leppinud kokku ühise ümarlaua 25.01 kell 12-13:30 FI ruumides. Kuna ruumi on piiratult, siis palun igast huvitatud ettevõttest vaid 1 inimene ning koha saame tagada esimesele 10 huvilisele.