08. juuni

10:00 — 12:00

Krediidiandjad ja -vahendajad

Krediidiandjate töögrupi koosolek

Töögrupi järgmine kohtumine toimub 8. juunil kell 10:00 Raidla Ellexi büroos Roosikrantsi 2. Kohtumine on kahes osas.
Alguses kohtume Maksuameti esindajatega. Maksuamet (MA) on ette valmistamas IT lahendusi, mis võimaldaks huvitatud osapooltel saada kas äripartnerite või laenuklientide analüüsiks andmeid, näiteks käibedeklaratsioone jms. masinloetaval kujul. Sel aastal tuleb n.ö. vahelahendus, aga aastal 2018 juba täisautomaatne ligipääs. Lisast leiate MA ettekanded. Koosoleku esimesse poolde kutsume ka FE fintech töörühma liikmed.
Pärast MA esitlust toimub töörühma koosolek, kus on arutlusel 4 punkti (huvi korral lisame teemasid):
  • Hea Tava lõpliku versiooni heakskiit – püüame enne koosolekut saata uue versiooni laiali lähtudes sel nädalal laekuvast tagasisidest.
  • Ülevaade reklaamiseaduse ja isiku distantsilt tuvastamise seaduse muudatuste edenemisest.
  • White paper struktuuri läbi arutamine ja kokkulepe, kes millist osa hakkab kokku panema
  • Arutelu sellest, kuidas läheneda nendele KAV-dele, kes ei ole veel FinanceEstoniaga ja hea tavaga liitunud, eesmärgiga kutsuda neid FE ja töörühma liikmeteks.