15. jaanuar

14:30 — 16:00

Krediidiandjad ja -vahendajad

Füüsiliste isikute finantskohustuste andmevahetusmudelid – valideerimisseminar

EY kutsub koostöös Rahandusministeeriumiga kokku kohtumise eesmärgiga arutleda väljatöötatud füüsiliste isikute finantskohustuste andmevahetusmudelite alternatiivide üle. EY on viinud läbi intervjuusid krediidiasutuste, KAV-ide, HLÜ-de, esindusorganisatsioonide, krediidibüroode ja riigiasutuste esindajatega, samuti veebiküsitluse krediidiasutuste, KAV-ide ja HLÜ-de seas. Kohtumisel tutvustatakse intervjuude ja küsitluse tulemusi ning analüüsitud andmevahetusmudelite alternatiive, samuti on võimalus kaasa rääkida alternatiivide plusside ja miinuste osas.

Analüüsi käigus on tuvastatud vajadus kehtestada kohustus hakata vastutustundliku laenamise paremaks tagamiseks positiivset krediidiinfot turuosaliste (eelkõige krediidiasutused ja KAV-id) vahel jagama.