Saame tuttavaks: FinanceEstonia värskeim juhatuse liige Piret Paulus

Suve algul liitus FinanceEstonia juhatusega Inbanki juhatuse liige Piret Paulus. Uurisime Piretilt, mis motiveeris teda FinanceEstonia juhatusega liituma ning millised on temale südamelähedased teemad.

Suve algul liitus FinanceEstonia juhatusega Inbanki juhatuse liige Piret Paulus. Uurisime Piretilt, mis motiveeris teda FinanceEstonia juhatusega liituma, millised on temale südamelähedased teemad ning millised on ta ootused juhatuse tööle.

Tutvustage end lühidalt. Kuidas, kui kaua või mil määral olete FinanceEstonia tegevusega seni seotud olnud?

Olen tänaseks 18 aastat finantssektoris töötanud. Alustasin Hansapangas, siis juba Swedbankis, kus juhtisin eraisikute tagatiseta finantseerimise ja krediitkaartide äriüksust ning hiljem Balti panganduse üksuses sama valdkonna äriarendust. Aastal 2011 asusin tööle Coop Finantsi juhina. Inbankiga olen seotud selle asutamisest peale ja täna juhin laenude ja kaartide äriüksust. Inbank ja selle asutaja Priit Põldoja on ka üks FinanceEstonia asutajaliikmeid.

Millised on teie jaoks olulisemad teemad, millega soovite FinanceEstonias tegeleda?

Oma taustast tulenevalt on need valdkonnad eelkõige finantseerimise ja maksesüsteemidega seotud. Just nendes tunnen end tugevana ja usun, et mul on võimalik väärtuslikult panustada. 

Kui nimetada mõned, siis südamelähedasteks valdkondadeks on kindlasti kõik, mis on seotud finantstehnoloogiaga. Mind paelub, et finantssektor ei tähenda enam vaid suurpankasid ja loetud arvu universaalseid teenusepakkujaid. Ma usun spetsialiseerumisse ja sellesse, et fokusseeritud ning motiveeritud ettevõtted suudavad ja tahavad pakkuda klientidele nende vajadustele paremini vastavaid tooteid ja teenuseid. Seda trendi võiks veelgi julgemalt adresseerida.

Tehnoloogiliselt arenenud finantssektor saab toimida edukalt ja efektiivselt, kui seda toetab vajalik infrastruktuur. See on järgmine valdkond, milles on potentsiaali ja mille kujundamisel omavad turuosalised olulist rolli. Muuhulgas vajab see tulemuslikku koostööd seadusloome suunal ning igal turuosalisel eraldi on seda kindlasti keerulisem teha kui meil üheskoos FinanceEstonias.

Kolmas mulle isiklikult väga põnev valdkond on avatud pangandus ja selle tänaste ning tulevikuvõimaluste rakendamisega seonduv. See valdkond toob pea iganädalaselt uudiseid ja uusi ambitsioonikaid ettevõtteid, kes soovivad klientidele mugavaid, uudseid ja parimat kasutajakogemust pakkuvaid teenuseid luua. 

Millised on teie ootused FinanceEstonia juhatuse tööle? Miks otsustasite vastu võtta kutse liituda FinanceEstonia juhatusega?

FinanceEstonia roll erialaorganisatsioonina on esindada finantssektori laiapõhjalisi teadmisi, kogemusi ja parimaid praktikaid. Nii praegu olulisi kui ka perspektiivis edasivaatavaid. Seda on võimalik edukalt teha vaid läbi liikmete aktiivsuse ja osavõtlikkuse. Juhatusel on kindlasti oma oluline roll. Võtsin pakkumise vastu, kuna olen huvitatud ja motiveeritud panustama finantssektori arenemisel olulistesse valdkondadesse, sh finantstehnoloogiat ja innovatsiooni toetavatesse initsiatiividesse. Esindusorganisatsioonina on meie roll muuhulgas tegeleda ja osaleda eelpool nimetatud teemasid puudutava seadusloome kujundamisel.

FinanceEstonial on tänavu 10. sünnipäev. Mida sooviksite FinanceEstoniale sünnipäeva puhul?

Soovin FinanceEstoniale – nagu ikka sünnipäeval kohane – palju edu järgnevatesse ettevõtmistesse. Kümme aastat on küll oluline verstapost, kuid väga palju on kindlasti veel tulemas. Kui vaadata, millisel kiirusel finantssektor hetkel areneb ja muutub, siis julgen arvata, et põnevamad ajad on ees. Meil on õnneks palju nutikaid inimesi ja kui on tarkust märgata ning pealehakkamist, et mõtted ka teoks teha, siis ma usun, et kogu sektorile on saabumas põnevad ajad.