Saame tuttavaks #8: Ellex Raidla advokaadibüroo

FinanceEstonia asutajaliikme Ellex Raidla advokaadibüroo toetasid nad omal ajal mõtet FinanceEstonia asutamiseks, kuna soovisid aidata kaasa Eesti finantssektori maine parandamisele ja pidurdada sektori töökohtade kadumist pärast 2008. aasta majanduskriisi.

FinanceEstonia asutajaliikme Ellex Raidla advokaadibüroo toetasid nad omal ajal mõtet FinanceEstonia asutamiseks, kuna soovisid aidata kaasa Eesti finantssektori maine parandamisele ja pidurdada sektori töökohtade kadumist pärast 2008. aasta majanduskriisi.

Tutvustage end lühidalt.

Ellex Raidla Advokaadibüroo pakub õigusteenust kõikides olulisemates ärisektorites. Oleme seotud olnud paljude oluliste M&A ja finantseerimistehingute nõustamisega, samuti esindanud kliente suuremahulistes ja keerukates vaidlustes. Meie suurem eesmärk on olla tuhandeaastane büroo – tänu aastate jooksul jagatud kogemustele, klientide usaldusele ja suurepäraste inimeste pühendumisele suudame olla jätkusuutlikud.

Ellex Raidla kuulub ka juhtivasse Balti advokaadibüroode ühendusse Ellex, millel on lisaks Eestile esindused ka Lätis ja Leedus. Täna oleme valdkonna turuliider ja saanud rahvusvaheliste reitinguagentuuride poolt Balti riikide kõrgeima kategooria tunnustused. Financial Times on meid kolm aastat järjest valinud 50 kõige innovatiivsema Euroopa advokaadibüroo hulka! Teeme koostööd ka maailma juhtivate advokaadibüroodega.

Suur teie meeskond on?

Inimesed on meie põhiväärtus. Baltikumis on meid pea 300, kellest 71 töötavad Tallinna büroos. Meil on 56 juristi-advokaati, kellest 6 on omakorda õppejõud. Panustame ka õigusharidusse ja uue generatsiooni juristidesse, tunnustades alates 2017. aastast Tartu Ülikooli silmapaistvamaid õigustudengeid stipendiumiga. #newgenerationlawyers #EllexRaidlaFond

Muide, meie töötajad on nõustanud Eesti esimest aktsiate avalikku pakkumist FinTech sektoris ning esimest institutsionaalse investori investeeringut ühisrahastuse sektoris. 

Ellex Raidla suvepäevad 2018. aastal Roostal
Suvepäevad 2019

Pakute ettevõtetele õigusnõustamise teenust. Kuidas toetab teie äritegevust ja teenust FinanceEstonia liikmelisus?

Finantssektoriga seotud teemad – pangandus, finantseerimine, investeerimisteenused, kindlustus, kapitaliturud, finantstehnoloogia, makseasutused – on need, milles me oma kliente iga päev nõustame. FinanceEstonia, mis koondab Eesti finantssektori kõige olulisemaid ja uuenduslikumaid ettevõtjaid, annab meile suurepärase võimaluse olla kursis turul toimuvaga ning omada ülevaadet sektoris toimuvatest arengutest. Et FinanceEstonia on sisuliselt kujunenud ka Eesti finantssektori esindusorganisatsiooniks, annab see ka hea võimaluse koos turuosalistega mõjutada sektori ja selle regulatsioonide arengut ning mõjutada vastavate poliitikate kujundamist riigi poolt.

Ellex Raidla partneri Raino Paroni tunnustamine FinanceEstonia poolt 2017. aastal (Fintech Forum 2017 sponsorlus, Fintech töögrupi ettepanekud rahandusministrile)

Mis teie töö tulemusena muutub Eestis paremaks?

Finantsvaldkond vajab tugevaid praktikuid. Meil on tugev suhete võrgustik börsi- ja järelevalveorganisatsioonidega. Oleme alates 1996. aastast osalenud finantsvaldkonna seadusloomes ning Eesti finantsvaldkonda puudutavate õigusaktide töögruppides, sh finantsinspektsiooni, krediidiasutuste, investeerimisfondide, väärtpaberituru seaduse, Tallinna börsi reeglistiku, Eesti väärtpaberite keskregistri seaduse jpt valdkonda reguleerivate õigusaktide koostamisel.

Meie kliendid on ettevõtted, kellel on suur roll Eesti majanduses. Lisaks õigusnõustamisele oleme tänu pikaajalisele kogemusele paljudele klientidele strateegiliseks partneriks ka ärilistes otsustes. Nende äri toetamise kaudu anname panuse Eesti edendamiseks. Käime oluliste ärivaldkonna suundumustega kaasas ja teeme koostööd, et olla teistele eeskujuks.

Kirjandusõhtu Eesti Kirjanike Liidu Majas 2018. aastal

Samuti on meile oluline vastutustundliku ettevõtluse arendamine, panustades kultuuri ja Eesti hüvanguks. Toetame uut ja uudset Eesti kirjandust, olles Eesti Kirjanike Liidu romaanivõistluse toetaja. Eriprojektina aitame tõlkida võidutöö inglise keelde, et seeläbi edendada Eesti kultuuri eksporti. Hiljuti lõime kaasa ka kodanikualgatusele „Igale koolilapsele arvuti“, mille raames nõustasime pro bono algatuse liikmeid. Ka innovatsioon on üheks märksõnaks – aitasime hiljuti kaasa digitaalse immuunsuspassi pilootprojekti käivitamisele. 

Ellex Raidla kliendiüritus 2019. aastal „Eesti ettevõtted maailmakaardil“

Mis on Eesti majanduse ja finantssektori suurim väljakutse praegu?

Meie hinnangul on finantssektori suurimaks väljakutseks olulised ja kiirelt toimuvad muudatused, mis on eelkõige tingitud tehnoloogia arengust ning sellega seotud muudatused tarbijakäitumises ja regulatiivkeskkonnas, samuti konkurentsi suurenemine, sealhulgas piiriüleselt. See on Eesti finantssektori ettevõtetele nii väljakutse kui ka võimalus. Võimalus pakkuda uudseid tooteid ja teenuseid piiriüleselt on väga positiivne Eesti ettevõtetele, kes saavad võimaluse kasvada ja laieneda palju suuremas ulatuses, kui see oleks võimalik ainult Eestis. 

EllexRaidla on üks FinanceEstonia asutajaliikmetest. Rääkige lühidalt, miks otsustasite ühes teiste ettevõtetega FinanceEstonia luua. 

Kõige olulisemaks teguriks, miks Ellex toetas mõtet asutada FinanceEstonia ja saada selle asutajaliikmeks, oli soov aidata kaasa Eesti finantssektori maine parandamisele ja pidurdada sektori töökohtade kadumist Eestist pärast 2008.−2009. aasta majanduskriisi. Kuna kriisi „süüdlastena“ nähti paljuski panku ja kogu finantssektorit laiemalt, siis muutus avalik arvamus kriisi käigus ja pärast seda finantssektori suhtes negatiivseks ning nii poliitika kujundajate seas kui ka meedias oli „populaarne“ vastanduda finantssektorile ja seal tegutsevatele ettevõtjatele. Muude tagajärgede hulgas viis see paljude finantssektori töökohtade väljaviimiseni Eestist aga ka finantssektori ettevõtluskeskkonna halvenemiseni, pakutavate teenuste kvaliteedi languseni ning innovatsiooni pidurdumiseni. Lisaks näitas kriis, kui oluline on Eesti majanduse jaoks arenenud kapitaliturg ja kui halb on sõltuda rahastamise osas vaid pankadest. FinanceEstonia asutajatena lootsime, et kogu sektori ettevõtjad suudavad ühiselt oma õiguste ja huvide eest paremini seista, kui see oleks võimalik üksikult tegutsedes. Ajalugu on tõestanud, et meil oli õigus. FinanceEstonia on hakkama saanud palju paremini, kui me oleks kunagi julgenud loota.

Mida võiks pidada FinanceEstonia suurimaks võiduks või saavutuseks seni?

Oleme suutnud teadvustada, et Finantssektor on Eesti majanduse jaoks oluline, Eesti ettevõtjad (sh finantssektoris) on võimelised läbi lööma kogu maailmas ning sektori esindajaid tasub kuulata ja nende ettepanekutega arvestada riigi kõigil tasanditel. 

Kui peaksid FinanceEstoniat ühe sõnaga tutvustama, siis mis see oleks? 

Ühe sõnaga on raske. Aga võtaks selle kokku kui „usaldusväärne tugi Eesti finantssektorile“.

#ellexlaste tegemistega saad kursis olla meie Facebooki lehel või kodulehel.