Saame tuttavaks #5: Advokaadibüroo COBALT

Tänavu tähistab enda 30. tegevusaastat Advokaadibüroo COBALT. FinanceEstoniaga liitus COBALT juba 2012. aastal. Uurisime Advokaadibüroo COBALT partneritelt ning pangandus- ja finantsõiguse töögrupi juhtidelt Kristel Raidla-Talurilt ja Marina Kotkaselt, mida näevad õigusnõustajad Eesti majanduse peamiste väljakutsetena.

2012. aastal FinanceEstoniaga liitunud Advokaadibüroo COBALT tähistab tänavu enda 30. tegevusaastat. Uurisime Advokaadibüroo COBALT partneritelt ning pangandus- ja finantsõiguse töögrupi juhtidelt Kristel Raidla-Talurilt ja Marina Kotkaselt, mida näevad õigusnõustajad Eesti majanduse peamiste väljakutsetena.

Tutvustage end lühidalt, palun.

Advokaadibüroo COBALT on eelkõige pühendunud, töökate ja entusiastlike inimeste kollektiiv, keda ühendab soov teha oma tööd hästi ja südamega ning pidevalt arenedes.

Tänaseks oleme üks Baltikumi suurimatest äriklientide teenindamisele keskendunud advokaadibüroodest. Rahvusvahelise uudisteagentuuri Mergermarket statistika kohaselt oleme 2019. aasta jooksul kõige rohkem tehinguid nõustanud Baltikumis tegutsev advokaadibüroo. Samuti oleme kaks järjestikust aastat pälvinud õigusvaldkonnas kõrgelt tunnustatud väljaande CEE Legal Matters aasta tehingu auhinna nii Eestis, Lätis kui Leedus. 

Eelöeldu ei tähenda, et tegeleksime ainult suurte rahvusvaheliste tehingute nõustamisega. Oleme nn full service law firm. Meil on suured M&A, pangandus- ja finantsõiguse ja vaidluste lahendamise tiimid. Lisaks väiksemad tiimid, mis on spetsialiseerunud muudele olulistele õigusvaldkondadele – maksud, konkurents, IP/IT, tööõigus, ühinguõigus, kinnisvara. Oleme oma tegevuse ja organisatsiooni üles ehitanud spetsialiseerumise printsiibi alusel, kuivõrd advokaat saab kõrgel tasemel ekspert olla üksnes siis, kui ta keskendub kindlale valdkonnale. See võimaldab meil pakkuda kvaliteetset õigusabi kõikides õigusvaldkondades, mille järele ärikliendil vajadus võib olla.

COBALTi kollektiiv.

Kui suur COBALTi tiim on?

Meil on Eestis, Lätis, Leedus ja Valgevenes kokku pea 200 juristi-advokaati. Tallinna büroos töötab 68 juristi-advokaati, kellest 12 on keskendunud pangandus- ja finantsõigusele – valdkonnale, millega FinanceEstonia liikmed enim kokku puutuvad. Ka pangandus- ja finantsõiguse töögrupis on advokaadid omakorda spetsialiseerunud kitsamatele valdkondadele – kapitaliturud, finantseerimistehingud, finantssektori regulatsioonid, riskikapital ja fondid.

Advokaadibüroo COBALT pangandus- ja finantsõiguse töögrupp 2018 aasta jõulupeol. 

Mis teie töö tulemusena muutub Eestis paremaks?

Oleme klientidele toeks nende äri edendamisel – aitame lahendada vaidlusi, sõlmida tehinguid, maandada õiguslikke riske. Seeläbi panustame vastavate sektorite arengusse ja majandusse tervikuna. Lisaks püüame kaasa rääkida seadusloomes, suunata regulatsioone selliselt, et need toetaksid ettevõtlust, ei seaks tarbetuid piiranguid ega tooks kaasa ebamõistlikke kulusid.

Oleme läbi aegade toetanud väga eriilmelisi projekte alustades kaasaegsest kunstist ning lõpetades kosmosetehnoloogiaga. Oleme jõuga ja nõuga panustanud mitmetesse heategevuslikesse projektidesse ning teinud koostööd näiteks Heateo Sihtasutusega, SOS Lastekülaga, Arvo Pärdi Keskusega. 

Advokaadibüroo COBALT poolt veetud Heateo Sihtasutuse SIB (social impact bonds ehk mõjuinvesteeringute) projekt sai ilusa tunnustuse: Aasta ettevõte, kes soodustab oma töötajate vabatahtlikku tegevust vabaühendustes 2015.

Kuuldavasti tähistab COBALT tänavu 30. tegevusaastat. Kuidas on nende aastate jooksul Eesti õigusmaastik muutunud?

Võib öelda, et Eesti õigusmaastik on selle aja jooksul muutunud tundmatuseni. 1990-ndate alguses alles hakkas meie tänane õigusruum kujunema. Iga nädal võeti vastu uusi seadusi, mis reguleerisid seni katmata valdkondi või mis muutsid kardinaalselt seni kehtinud regulatsiooni. Ka advokaadid pidid õppima väga kiiresti, mitte ainult uusi regulatsioone, vaid ka töövõtteid, rahvusvahelist praktikat. Välissuhtluse toel õpiti aja jooksul üha enam tegutsema lääne kolleegide eeskujul. Tänaseks oleme jõudnud nii kaugele, et tunneme end lääne büroodega koostööd tehes enesekindlalt. Oleme omandanud sarnased töövõtted ja suudame pakkuda kvaliteeti, mida rahvusvahelisel tasemel oodatakse.  

Mis on õigusnõustajate vaatest Eesti majanduse ja finantssektori suurim väljakutse praegu?

Esimene väljakutse on kindlasti kriisist ülesaamine. Seejärel rahvusvahelises konkurentsis läbilöömine. Meil on head eeldused uue põlvkonna finantsteenuste pakkumiseks – Eesti inimene on töökas, ettevõtlik ja digilahendustele vastuvõtlik. Sellelt baasilt on võimalik kõrgele ja kaugele hüpata, kui regulatiivne keskkond piisavalt paindlik püsib ja vajalikud finantseerimisallikad saadaval on.

Meie pangandus- ja finantsõiguse töögrupi üheks oluliseks fookuseks on klientide nõustamine Finantsinspektsioonilt tegevuslubade taotlemisel. Loodame, et üha rohkem ettevõtjaid taotleb finantsteenuste osutamiseks vajaliku tegevusloa Eestis ja laieneb just siit ülejäänud sihtturgudele. Meil on hea meel, et viimaste aastate jooksul on selles vallas üksjagu tegemist ja töövõite olnud – Finantsinspektsioon väljastas meie kliendile eelmisel sügisel Eesti ainukese e-raha asutuse tegevusloa, oleme hetkel usinalt töötamas ühe uue krediidiasutuse tegevusloa kallal ja paar tegevusloa projekti on veel väga varases ettevalmistavas faasis.

2017. aastal advokaadibüroo COBALT initsiatiivil ellu kutsutud ülebaltiline finantssektorile ning selle regulatsioonidele ja innovatsioonile pühendatud konverents FinReg toimus 2019 aastal Tallinnas.

Miks, millal ja millest ajendatuna otsustasite FinanceEstoniaga liituda? Kuidas liikmelisus teid aitab?

Meie klientide hulgas on palju finantssektori ettevõtteid. FinanceEstonia liikmelisus annab meile täiendava võimaluse nende vajadustega kursis olla. 

Advokaadibüroo finantssektori esindusorganisatsiooni liikmena võib pealtnäha tunduda kummaline. Millist kasu saab õigusnõustaja FinanceEstonia liikmelisusest? 

Meie arvates see ei ole kummaline. Osalemine FinanceEstonia töös aitab meil olla kursis finantssektori aktuaalsete teemadega ja panustada selle arengusse. Oleme tänulikud ja väärtustame kõrgelt erinevaid algatusi ning hästi korraldatud konverentse. Ka klienditöö väliselt turuosalistega suheldes saame veelgi paremini teadlikuks finantssektori väljakutsetest ja regulatiivsetest kitsaskohtadest, võimaluse anda oma sisend õigusaktide muutmiseks. 

Mida võiks pidada FinanceEstonia suurimaks võiduks või saavutuseks seni?

Finance Estonia on suutnud luua tugeva platvormi finantssektori koostööle. Töögruppide kaudu on antud sisend mitmete oluliste seadusemuudatuste tarvis ja meedia kaudu on paljud teemad toodud laiema lugejaskonna ette. 

Kui peaksid FinanceEstoniat ühe sõnaga tutvustama, siis mis see oleks? 

See olekski “koostöö”.

Cobalti kohta uuri rohkem siit: https://www.cobalt.legal/ee/