Saame tuttavaks #29: uus liige: GS Core

FinanceEstoniaga liitus GS Core, mis pakub oma koostööpartneritele nõude loovutamise tehinguid, mille tulemusel võetakse üle bilanssi kogunenud võlgnike kohustused. Võlaportfelle ostetakse ettevõtte tegevjuhi Sofia Kirsimaa sõnul peamiselt finants, energeetika- ja telekommunikatsiooni sektorites tegevatelt ettevõtetelt.

FinanceEstoniaga liitus GS Core, mis pakub oma koostööpartneritele nõude loovutamise tehinguid, mille tulemusel võetakse üle bilanssi kogunenud võlgnike kohustused. Võlaportfelle ostetakse ettevõtte tegevjuhi Sofia Kirsimaa sõnul peamiselt finants, energeetika- ja telekommunikatsiooni sektorites tegevatelt ettevõtetelt. 

Mis muudab OÜ GS Core turul eriliseks?

Kindlasti kuulumine Rootsi Marginalen AB eraomandis valdusettevõtjale, mis juhib panganduskontserni ning on finantsteenuse pakkujaks Skandinaavias, Taanis ja Balti riikides. Ühingu peakorter asub Rootsis ning sel on ligi 40 aastane ajalugu. Seega on meil hea likviidsus nõuete ostmiseks ja aastatepikkune kogemus nii Baltikumi kui ka Skandinaavia turgudel.

Milline on OÜ GS Core sünnilugu ja kui suur on täna tiim?

Ettevõte asutati aasta tagasi, täpsemalt 15. märtsil 2021. Praegu on meie töökollektiivis juba kaheksa inimest.

Millised on olnud esimese tegevusaasta suurimad õnnestumised?

Oleme omandanud planeeritud portfellide mahu, mis on meile lühikest tegutsemisaega arvestades suur kordaminek. 

Milline on Teie ambitsioon ettevõttena Eestis?

Saavutada kõrge efektiivsus ja tulemuslikkus ehk teisisõnu tagastada omanikule tehtud investeeringud ja tegutseda kasumiga.

Kui tihedalt ja kuidas olete igapäevaselt seotud Skandinaavia ja Baltikumiga?

Kohtume sageli vahetult kohapeal või virtuaalselt, et vahetada kogemusi kolleegidega Baltikumis ja Skandinaavias. OÜ GS Core nõukogu liikmed on Rootsist ja Lätist.

Kuidas käib võlgnike kohustuste ülevõtmine nõude loovutamise tehingu teel ning kellel ja mis hetkel on tark seda teha?

Kõige enam müüvad meile võlanõudeid finants- ja telekommunikatsioonisektori ettevõtjad. Seda on mõistlik ja otstarbekas teha krediidiasutustel ja krediidiandjatel, aga ka kõigil teistel ettevõtjatel, kes tahaksid oma bilanssi korrastada ja nõuete eest kiiremini raha saada. Tavaliselt korraldavad hankeid nõuete müüjad, kes on meie partnerid. Nõuete loovutamise lepingu sõlmimise võimaluse saab see pakkuja, kes pakub kõrgeima hinna.

Mis on Teie hinnangul Eesti majanduse ja finantssektori suurim väljakutse praegu?

Üheks suurimaks väljakutseks on võimekus kohaneda maailmaturgudel toimuvate suurte ja kiirete muudatustega, nagu näiteks toorainete kättesaadavuse raskused, hindade tõus või uute majanduspoliitiliste otsustuste tegemine. Neist tingitud mõjud jõuavad varem või hiljem ka Eestisse. See võib tähendada vajadust töötada välja asjakohased uued lahendused, teha seni kasutatavates süsteemides-rakendustes vajalikke muudatusi ning viia see kõik võimalikult efektiivselt ellu.    

Miks otsustasite liituda FinanceEstoniaga?

Soovime pidevalt olla kursis viimaste seadusandlike muudatustega, eriti finantssektoris, kuna peamiselt ostame tarbijanõudeid. Seetõttu soovime oma ülesandeid täita kõrge vastutustundega ning rahuldada võimalusel ka võlgu jäänud isikute mõistlikke vajadusi. Näiteks anda neile võimalus sõlmida pikemaajalisi võlgade tagasimakse kokkuleppeid.

Millised on Teie peamised ootused, mida uue liikmena FinanceEstoniale seate?

Näiteks saada rohkem infot selle kohta, mida peame oma majandustegevuses järgima. Samas oleks asjakohane, kui ettevõtjatelt laekunud tagasisidet analüüsitaks ning koostataks selle põhjal kokkuvõtteid, muutmaks ettevõtjate igapäevast käitumist veelgi õiguspärasemaks, professionaalsemaks ning efektiivsemaks.

Mis teemadel ja töögruppides soovite FinanceEstonia tegevuses kaasa lüüa ja miks?

OÜ GS Core soovib osaleda eeskätt krediidiandjatega ühises töögrupis. Põhjus on selles, et ostame ka nende võlanõudeid ja usutavasti saame anda vajalikku tagasisidet vastutustundliku laenamise, aga ka võlakohustuste parema haldamise kohta. Samuti usume, et koostöös krediidiandjatega saame ka ise nendelt teavet, mida enda majandustegevuses arvesse võtta. Samuti soovime osaleda finantstehnoloogia töögrupis, et olla enam kursis tehnoloogia uuendustega ja kasutada uusi teadmisi ning oskusi enda igapäevases töös.