Saame tuttavaks #2: FinanceEstonia liige EstateGuru

Ühisrahastus on viimaste aastate jooksul end ärimudelina tõestanud, sektor kasvab jõudsalt ja loob majandusele lisandväärtust. Sektori ja valdkonna arengu eest seisab aktiivselt ka FinanceEstonia. Alates 2015. aastast on FinanceEstonia liige EstateGuru, kelle käest uurisime lähemalt, millega nad tegelevad ning mis on nende hinnangul Eesti majanduse suurimad väljakutsed praegu. Küsimustele vastab ettevõtte tegevjuht Mihkel Stamm.

Ühisrahastus on viimaste aastate jooksul end ärimudelina tõestanud, sektor kasvab jõudsalt ja loob majandusele lisandväärtust. Sektori ja valdkonna arengu eest seisab aktiivselt ka FinanceEstonia. Alates 2015. aastast on FinanceEstonia liige EstateGuru, kelle käest uurisime lähemalt, millega nad tegelevad ning mis on nende hinnangul Eesti majanduse suurimad väljakutsed praegu. Küsimustele vastab ettevõtte tegevjuht Mihkel Stamm.

Millist probleemi EstateGuru lahendab, millega tegeleb?

EstateGuru on juhtiv üleeuroopaline kinnisvara finantseerimise ja investeerimise platvorm. Meie antud esimene laen läks digitaalsele platvormile üles 2014. aastal, tänaseks pakub EstateGuru investeerimisvõimalusi seitsmes riigis ning kontorid on EstateGurul neljas riigis – Eestis, Lätis, Leedus ja Soomes. Lähiajal avame kontori ka Saksamaal.

Praeguseks on EstateGuru platvormil üle 48 000 investori 106 riigist ning välja laenatud on rohkem kui 204 miljonit eurot. EstateGuru on valitud kolmandat aastat järjest saja parima proptech ettevõtte hulka Euroopas ning kuulume lisaks FinanceEstoniale ka Euroopa Ühisrahastusplatvormide Liitu.

Kui suur tiim EstateGuru taga seisab?

Meil on 43 töötajat kokku kuuest erinevast rahvusest. Meie peamine töökeel kogu ettevõttes on inglise keel.  Viimati liitusid meiega andmeteadlane Egiptusest ning sisuturunduse juht Lõuna-Aafrikast. Kogu EstateGuru IT-arendusmeeskond asub näiteks Armeenias.

Mis on teie suurem missioon? Konkreetsemalt, mida aitate Eestis paremaks muuta?

EstateGuru aitab nii finantseerida kui investeerida. Toetame eeskätt väikese ja keskmise suurusega ettevõtteid, sest mida edukamad on meie väikeettevõtjad, seda tugevam on meie majandus.

Oleme tõdenud, et pangad ei tegele teatud ettevõtte segmentidega sisuliselt enam üldse. Selle põhjuseks on eelkõige regulatsioonidest tulenevad nõuded, mis teevad osadele turusegmentidele laenude väljastamise väga kulukaks ja ebaefektiivseks. EstateGurul on kogemus erinevate pankade jaoks mitte nii selgepiiriliste klientidega, mistõttu oleme nende analüüsimises ja hindamises efektiivsemad ning kiiremad.

Sarnast trendi näeme kasvamas ka üle maailma, mistõttu on EstateGurul suur eelis oma tegevuse laiendamiseks üleeuroopaliselt. Teisalt saab EstateGuru olla ka nö sillaks panga ja ettevõtja vahel, milleks väga sageli meie laenuvõtjaid meid ka kasutavad. Ettevõtja saab EstateGurust kiiresti finantseerimise lahenduse ning hiljem refinantseerib kaasatud laenu panka.  

Lisaks teeb EstateGuru võimalikuks investeerimise ühte enim otsitud ja hinnatud varaklassi – kinnisvarasse, kuhu saab investeerida alates 50 eurost. Meie investorid on teeninud kuue tegevusaasta jooksul kokku 14,7 miljonit eurot.

Vähem oluline ei ole panus ka tööturule. Läbi ettevõtjate aitamise loome palju uusi töökohti – keskmiselt saab läbi iga meie rahastatud projekti tööd kaheksa inimest.

EstateGuru kaasab praegu kapitali. Millest selline otsus praegusel ajal raha kaasata?

See otsus sündis juba eelmisel aastal. Kampaania Seedrsi platvormil on üks osa sellest. Mingis mõttes on see lausa märgiline, et kampaania sattus meie ajastu suurimale kriisile, kuna alternatiivse rahastamise roll ainult kasvab. EstateGuru on küll noor kasvuettevõte, aga oleme mõistlikult majandanud ning saavutanud kasumlikkuse. Samas näeme, et just täna on aeg laieneda ning viia meie digitaalne ning piiriüleselt toimiv teenus inimeste ja ettevõteteni üle Euroopa. Meie eesmärk on kasvada aastaks 2025 Euroopa suurimaks kinnisvara rahastamise platvormiks.

Mis on Eesti majanduse ja finantssektori suurim väljakutse praegu?

Eesti majanduse jaoks on oluline mitte sulguda ja leida selle kriisiga kaasnevad uued võimalused. Me kõik peame pingutama selle nimel, et erinevad hirmud ei halvaks majanduskeskkonda ning suunaks turuosalised veelgi enam koostööd tegema. 

Finantssektor areneb ja uueneb ning alternatiivne finantseerimine koos sellega. Täna on meil võimalus toetada selle sektori arengut mõistlikult, mitte ülereguleerides, nagu on juhtunud panganduses. Sektor on regulatsiooniks valmis, seda näitab aktiivne eneseregulatsioon. See on oluline investorite ja turuosaliste kaitsmisel, aga see ei tohi hakata takistama uute tehnoloogiate ja ärimudelite rakendamist. Alternatiivne finantseerimine saab toetada kohalike ettevõtete rahvusvahelist tegutsemist. Koos neopankadega moodustatakse uus finantsökosüsteem. Juba on näha esimesi katsetusi, kus neopank alustab koostööd mõne laenuplatvormiga, et laiendada tootevalikut. Lähiaastatel muutuvad need kindlasti intensiivsemaks.

Miks, millal ja millest ajendatuna otsustasite FinanceEstoniaga liituda? Kuidas liikmelisus teid aitab?

FinanceEstonia on EstateGuru jaoks väga oluline organisatsioon, siin saame vajalikku informatsiooni ja taustateadmisi, et parimaid äriotsuseid teha. Kogemuste jagamine on meie jaoks väga oluline. Kuna alternatiivne finantseerimine on suhteliselt uus kontseptsioon, siis saame läbi FinanceEstonia kaasa rääkida selle efektiivses reguleerimises üle Euroopa. See aitab meie laienemisele suuresti kaasa. Täna peame igas riigis taotlema eraldi litsentsi. Otse loomulikult on Eestis tegutsedes meie jaoks tähtis omada FinanceEstonia Ühisrahastuse Hea Tava märgist. Sellest kõigest tulenevalt otsustasimegi 2015. aastal FinanceEstoniaga liituda.

Mida võiks pidada FinanceEstonia suurimaks võiduks või saavutuseks seni?

FinanceEstonia on loonud parima võimaliku platvormi, mille kaudu valdkonda edendada ning tõhustada koostööd erinevate turuosaliste vahel. Kuigi Eesti on väike ja võiks arvata, et koostöö on meie kõigi peamine stiimul, siis paraku see nii alati ei ole. Ühiselt tegutsedes on meie sõnal rohkem kaalu ning saame kaasa rääkida Eesti elu ja majanduse parema käekäigu toetamisel. Kõik on omavahel ühendatud ning ilma ministeeriumite, Eesti Panga ja ühtse ökosüsteemita ei saaks me omi suuri plaane ellu viia. FinanceEstonia on ühiskonnas oma hääle kõlama pannud ning räägib kaasa olulistes otsustes.

Kui peaksid FinanceEstoniat ühe sõnaga iseloomustama, siis mis see oleks?

Koostöö.

EstateGuruga saad lähemalt tutvuda siin.