Saame tuttavaks #16: BB Finance

Tänavu suvel liitus FinanceEstoniaga finantssteenuste pakkuja BB Finance. Uurisime, mille poolest nad teistest turul tegutsevatest krediidiandjatest erinevad ja mis on nende ootused liikmelisusele.

Tänavu suvel liitus FinanceEstoniaga finantssteenuste pakkuja BB Finance. Uurisime, mille poolest nad teistest turul tegutsevatest krediidiandjatest erinevad ja mis on nende ootused liikmelisusele.

Olete FinanceEstonia üks värskeimaid liikmeid. Kust sündis otsus liituda? 

BB Finance OÜ on Eestis finantsteenuseid pakkunud alates aastast 2006, ehk tänaseks oleme turul olnud juba pea 14 aastat ja teenindanud kokku ca 100000 klienti. Kuna FinanceEstonia on avaliku- ja erasektori huve ühendav finantssektori esindusorganisatsioon, siis liitumisotsus sündis eelkõige, kuna usume, et saame oma kogemuse baasilt toetada ning kaasa rääkida finantsvaldkonna edendamisel. 

Millised on teie ootused koostööle ja liikmelisusele? Kas olete seadnud endale konkreetseid eesmärke, mida saavutada? 

Meil on väga hea meel, et on loodud selline organisatsioon nagu FinanceEstonia, koondamaks valdkonna ettevõtted ühise katuse alla. Koostöö ettevõtete vahel võimaldab tekkida diskussioonil valdkonna murekohtadest ning annab võimaluse olla hääletoruks nii üldise ärikeskkonna arendamisel kui ka võimaluse osaleda sektorit reguleerivate seaduste parendamisel.  

BB Finance missiooniks on olla turu parim krediidiandja, kuid tunneme, et selle saavutamiseks on vaja lisaks ettevõtte enda igapäevastele pingutustele ka head ärikeskkonda. Usume, et liitumine FinanceEstoniaga võimaldab meil kaasa rääkida erinevate seadusemuudatuste osas koos teiste turuosalistega ning koos töötada paremate lahenduste ja parema ettevõtluskeskkonna nimel. 

Veebilehe järgi alustasite tegevust juba 2006. aastal. Mis on BB Finance’i sünnilugu? 

BB Finance sai alguse 2006. aastal. Laenu taotlemiseks tuli minna pangakontorisse, täita palju pabereid ning oodata ära pikk menetlusaeg. See oli aeg, kui online tarbimislaenude pakkumine oli veel väga uudne ja innovatiivne, nii nagu mõned aastad tagasi sõidujagamine või äpiga toidu koju tellimine. Nägime selles sektoris toona suurt potentsiaali ning ei ole seda tänaseni kahetsenud.  

Tutvustage lühidalt enda organisatsiooni tegevust. Mille poolest eristute teistest krediidiandjatest? 

BB Finance OÜ peamiseks tegevusalaks on eraisikutele tarbimislaenude väljastamine ja meie tuntuimaks kaubamärgiks on Raha24. Krediiditooted erinevatel teenusepakkujatel meie sektoris on täna üsna sarnased ning selles osas me üksteisest oluliselt ei eristu. Oma tugevuseks peame kindlasti kliendikeskset lähenemist ja automatiseeritud protsesse ning näeme palju vaeva, et olla parima klienditeenindusega ettevõte turul. 

Palju teil töötajaid on? 

BB Finance OÜ-s töötab täna 44 kokku inimest.  

Mis teie töö tulemusena muutub Eestis paremaks? 

On palju räägitud ja praktikast nähtub, et mitte kõik krediidiandjad ei analüüsi tarbijate krediidivõimelisust nagu seadus ette näeb ja ei kontrollita, kas laenuvõtja suudab laenu ettenähtud tingimustel probleemideta tagasi maksta. Meie huvi on olla partneriks inimestele just siis, kui nendel on meie teenust vaja ja sealjuures olla kindlad, et viimane on võimeline vastavat krediidisummat lepingus sätestatud tingimustel ka tagastama. Loodame sellega olla positiivseks eeskujuks ka teistele krediidiandjatele ning loodame, et need hinnangud muutuvad lähiajal müütideks. 

Mis on teie arvates Eesti majanduse ja finantssektori suurim väljakutse praegu? 

Rääkides finantssektorist, siis suurim väljakutse meie hinnangul on vältida turu üle reguleerimist säilitades seejuures turvaline ning stabiilne tegevuskeskkond. Seadusemuudatusi ei tohiks teha kiirustades ning kaasatud peaksid olema kõik turuosalised, kes saavad seadusandjale kogemustele tuginedes pakkuda lahendusi erinevate kitsaskohtade lahendamiseks. Konkreetsemalt krediidiandjatest rääkides võib tuua näiteks seadusemuudatuse 2008. aastal, millega kehtestati kliendi isikusamasuse tuvastamise nõue kliendiga samas kohas viibides. See piiras turuosalistel samadel tingimustel teenuse pakkumist ja andis olulise turueelise pankadele, kuna pangakontot oli toona võimalik avada vaid pangakontoris, mille käigus ühtlasi klient ka näost näkku tuvastati. Täna on paljudes pankades konto avamine võimalik kontorit külastamata kasutades samu tuvastusviise, mis olid kasutusel ka 2008. aastal, mis näitab selgelt, et tegemist oli kiirustades tehtud seadusemuudatusega. 

Sektoripõhisteks murekohtadeks on ka täna turuosaliste ebavõrdne kohtlemine ning pankade ja krediidiandjate omavaheline koostöö. Näiteks on Maksu- ja Tolliamet andnud ligipääsu pankadele kliendi tasutud maksude kohta päringu tegemiseks, kuid krediidiandjatele sellist võimalust parema krediidiotsuse tegemiseks ei ole veel võimaldatud. Ühtlasi on krediidiandjad ja pangad aastaid arutanud positiivse krediidiregistri loomist, mis annaks ülevaate kliendi kõikidest aktiivsetest finantskohustustest ja mis muudaks teenuse pakkumise läbipaistvamaks ning õiglasemaks, arvestades eelkõige kliendi huve maksevõime määramisel. Paraku on antud projekt seni jäänud vaid ideede vahetamise tasandile, kuna selle teostamine nõuab nii krediidiasutuste, krediidiandjate kui ka riigipoolset panustamist. Loodetavasti algatatud eelnõu positiivse krediidiregistri loomiseks saab kõiki osapooli rahuldava lahenduse ning tulevikus saavad kõik turuosalised teha seeläbi paremaid otsuseid, mis aitab kaasa probleemsete laenude osakaalu langetamisele. 

Leiame, et olles FinanceEstonia liikmed ning tehes turuosalistega tänasest tihedamalt koostööd, suudame ühiste jõududega mõjutada nii seaduseloomet, krediidiandjate vastutustundlikku käitumist laenuvõtjatesse kui mõjutada ka inimeste enda vastutustundlikku finantskäitumist. 

BB Finance’i kohta uuri lähemalt siit: https://www.bbfinancegroup.eu