Saame tuttavaks #14: Veriff

Veriff on globaalne isikusamasuse tuvastamisega tegelev tehnoloogiaettevõte, mis kaitseb nii ettevõtteid kui nende kliente identiteedipettuste ja -varguste eest. FinanceEstonia liige on Veriff olnud nüüdseks juba enam kui viis aastat. Uurisime Veriffi tiimilt, mil moel pandeemia nende globaalset äri mõjutas ning mida näevad nemad Eesti majanduse suurima väljakutsena praegu.

Veriff on globaalne isikusamasuse tuvastamisega tegelev tehnoloogiaettevõte, mis kaitseb nii ettevõtteid kui nende kliente identiteedipettuste ja -varguste eest. FinanceEstonia liige on Veriff olnud nüüdseks juba enam kui viis aastat. Uurisime Veriffi tiimilt, mil moel pandeemia nende globaalset äri mõjutas ning mida näevad nemad Eesti majanduse suurima väljakutsena praegu.

Kui suur tiim Veriffi taga seisab?

Veriffil on kontorid kolmes linnas. Meie suurim neist asub Tallinnas, kuid meil on ka kontor Tartus ning eelmise aasta novembris avasime oma esimese kontori väljaspool Eestit New Yorgis. Kokku töötab Veriffis enam kui 230 inimest. 

Asutaja Kaarel Kotkas ja kaasasutaja Janer Gorohhov. 

Kuidas pandeemia teie äritegevust mõjutas?

Pandeemia kindlasti mõjutas meie tegevust. Positiivse poole pealt rääkides, nõudlus meie teenuse järgi kasvas hüppeliselt, kuna “päris” maailm kolis üle virtuaalsesse reaalsusesse. Meie jaoks tähendas see kvartalite võrdluses 200%-list verifitseerimismahtude kasvu ja 260% müügilepingute mahu kasvu. 

Kui varem olid Veriffi kliendid peamiselt pangad, finantstehnoloogiaettevõtted ning erinevad müügiplatvormid, siis koroonakriis avas turu paljudele uutele sektoritele. Lisandusid näiteks haridusvaldkond, notarid, suurte meeskondade puhul oma töötajate verifitseerimine kaugtöö tegemiseks ning muud valdkonnad. 

Samuti jätkasime oma teenusearendamisega. Täiustasime oma verifitseerimiskeskonda,et seda saaksid kasutada ka erivajadustega inimesed, tulime välja assisteeritud pildistamise lahendusega, mis reaalajas juhendab inimesi isikusamasuse tuvastuse protsessi läbimisel.

https://www.youtube.com/watch?v=j3jcm2YPdMU&t=5s

Kaasasite suvel 15 miljonit dollarit kapitali. Kuhu selle investeerite?

Suvel kaasatud finantseering toetab Veriffi jätkuvat kiiret kasvu ja annab meile võimaluse keskenduda rahvusvaheliste suurklientide hõivamisele. Meie eesmärk on veelgi jõulisemalt kinnitada kanda Põhja-Ameerika ja Euroopa, eelkõige Suurbritannia turgudel. Plaan on mitmekordistada meie müügi- ja klienditoe meeskonda väljaspool Eestist, et olla lähemal oma välisturgudel tegutsevatele klientidele.

Mis teie tegevuse tulemusena muutub Eestis paremaks?

Veriffi tegevus on globaalne, seega meie panus on aidata kaasa (küber)pettuste ära hoidmisele nii Eestis kui maailmas laiemalt. Meie tehnoloogia aitab tuvastata, kas Paul on ikka Paul ka virtuaalses maailmas. 

Meie pikem siht on luua globaalne isikutuvastamise platvorm. Kui praegu väljastab inimestele passi riik, siis tulevikus võiks seda teha hoopis Veriff. Veriffi abil tuvastaksid inimesed end üks kord ning saaksid sama tuvastust kasutada erinevate digitaalsete teenuste kasutamiseks. Me toetame piirideta maailma, kus ausad inimesed saavad teenustele ligipääsu asukohast sõltumatult.

Mida peate Eesti majanduse ja finantssektori suurimaks väljakutseks praegu? Kuidas seda ületada?

Maailmas on üks suurimaid väljakutseid kindlasti usalduse puudumine digitaalses maailmas. Vaid 5% kõikidest tehingutest saavad teoks digitaalses maailmas, ülejäänud 95% tehingutest toimuvad füüsiliselt. Eesti tänane on olukord kindlasti parem võrreldes paljude teiste riikidega, kuna meie siin võtame digitaalsete teenuste olemasolu ja nende turvalisust iseenesestmõistetavalt. Sellega saame olla eeskujuks teistele riikidele. Samas ei saa me kindlasti loorberidele puhkama jääda, sest küberpetturid tegutsevad edasi ning digitaliseerumise kasvades otsivad pidevalt uusi võimalusi. Meie asi on olla kiiire, et neist alati paar sammu ees olla.

Olete FinanceEstonia liikmed üsna oma tegutsemise algusajast peale. Millest sündis otsus liituda?

FinanceEstonia kui katuseorganisatsiooni abiga on palju lihtsam meie tegevusvaldkonda puudutavatele kitsaskohtadele tähelepanu saada ning need ostustajate lauale viia. Üksi tegutsedes selliseid tulemusi nii lihtsalt ei saavuta. Kuna paljud meie kliendid on just pangad ja finantstehnoloogia ettevõtted, keda FinanceEstonia ühendab, siis oleme ka oma klientide vajadustele lähemal ja mõistame neid paremini. 

Mida võiks pidada FinanceEstonia suurimaks võiduks ja saavutuseks seni?

See ei puuduta küll otseselt Veriffi tegevusvaldkonda, aga silma on jäänud FinanceEstonia aktiivne sekkumine pensionireformi arutellu, et valitsus langetaks läbimõeldumaid otsuseid. 

Kui peaksite FinanceEstoniat ühe sõnaga tutvustama, siis mis see oleks?

Asjatundlik.

Veriffi kohta uuri rohkem nende veebist: https://www.veriff.com