Riik tellib uuringu krediidituru hetkeolukorra kaardistamiseks

Riigi Tugiteenuste Keskus ootab pakkumisi riigihankele “Krediidituru uuring Rahandusministeeriumile II” hiljemalt 8. veebruaril.

Riigi Tugiteenuste Keskus ootab pakkumisi riigihankele “Krediidituru uuring Rahandusministeeriumile II” hiljemalt 8. veebruaril.

Tellitava uuringu eesmärgiks on selgitada, milline on Eesti krediidituru hetkeolukord. Pakkujalt oodatakse järeldusi ning ettepanekuid ennekõike vastutustundliku laenamise põhimõtete järgimise parandamiseks ning muude uuringu käigus tuvastatud probleemkohtade lahendamiseks.

Rahandusministeeriumi finantsturgude poliitika osakonna jurist Paula Etti sõnul soovitakse uuringuga saada ülevaade ka sellest, millist mõju on avaldanud varasemalt kehtestatud regulatsioonid ning millest on probleemid tingitud. “Uuringu tulemuste pinnalt on võimalik teha teaduspõhiseid poliitika kujundamise otsuseid ja vajadusel esitada seadusandlikud muudatusettepanekud olukorra parendamiseks krediiditurul,” rääkis ta.

Uuring peab valmima 2021. aasta lõpuks. Hankel osalemise tähtaeg on 8. veebruar. Lisainfo hanke kohta leiab siit: http://bit.ly/2MrsaWs